Bedrijfskring Lelystad (BKL) schenkt € 10.000,-

Het bedrijfsleven in Lelystad, verenigd in de BKL heeft de stichting “Vrienden van voedselbank Lelystad” opgericht met het doel om Voedselbank Lelystad structureel te steunen.

Als eerste gift overhandigde Irene Medema, directeur van de BKL, een bedrag van € 10.000,-