IKC Het Mozaïek zet zich in voor de Voedselbank

Integraal kindcentrum (IKC) Het Mozaïek in de Kempenaar in Lelystad heeft 427,89 euro overhandigd aan Voedselbank De Korenaar. Dit bedrag is door de kinderen bij elkaar ‘verkocht’ tijdens een inloopmarkt eerder deze maand.

Ouders, buurtgenoten en andere belangstellenden konden tijdens deze inloopmarkt kennismaken met de Voedselbank, die daar zijn eigen stand had, en IKC Het Mozaïek.

Tijdens de maandafsluiting van april heeft Miranda Frankema, leerkracht van unit 2, namens het kindcentrum een cheque met het eindbedrag overhandigd aan de Voedselbank. De kinderen zijn trots op hun verkoopopbrengst en erg blij dat deze ten goede komt van de Voedselbank.

Bron: Flevopost