Theo Grootjen: nieuwe voorzitter Voedselbank Lelystad

Theo Grootjen is met ingang van 1 september 2022 de nieuwe voorzitter van Voedselbank Lelystad. Hij neemt de plek in van Kees van Arendonk die de functie een jaar lang als interim heeft vervuld. De benoeming van Theo Grootjen betekent dat de bestuurlijke organisatie van de Voedselbank weer op peil is.

Theo Grootjen is 76 jaar, woont al 44 jaar in Lelystad en heeft een grote bestuurlijke ervaring binnen allerlei lokale en regionale (vrijwilligers)organisaties, waaronder voorzitter van de Raad van Toezicht Stichting Flevomeer Bibliotheek. Noodzakelijke afrondende werkzaamheden in die functie zullen hem nog enigszins beperken in zijn tijd voor de Voedselbank, maar daarna zal hij zich volledig kunnen wijden aan zijn nieuwe taak als voorzitter van deze volledig op vrijwilligers draaiende organisatie.

Met het aantreden van Theo Grootjen is de bestuurssamenstelling per 1 september: Theo Grootjen (voorzitter), Kees van den Haspel (secretaris), Jan Willem van der Hoek (penningmeester), Pam Louman en Gerrit Licht. Bij Voedselbank Lelystad zijn rond 120 vrijwilligers actief in allerlei functies.