Menu
Voedselbank de Korenaar te Lelystad
Voedselbank Lelystad deelt
wekelijks ca. 200 pakketten uit
Voedselbank de Korenaar te Lelystad
voedsel dat door
derden gegeven wordt
Voedselbank de Korenaar te Lelystad
Voedselveiligheid:
speerpunt in strategie
Voedselbank de Korenaar te Lelystad
100 vrijwilligers stellen
wekelijks pakketten samen
Voedselbank de Korenaar te Lelystad
Zuivelproducten
zijn meer dan welkom

Geld geven


Voor het verantwoord draaiend houden van de Voedselbank is een structurele inkomstenbron nodig, zodat het zeker is dat ook in de (nabije) toekomst de rekeningen voor elektriciteit, benzine, huur van een auto e.d. betaald kunnen worden.

De Voedselbank zoekt donateurs, die bereid zijn met hun bijdragen nu en in de toekomst het werk van de Voedselbank te ondersteunen.

Giften kunt U het beste geven door (automatisch) een bedrag over te maken. Dit kan uiteraard maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of jaarlijks. Het bedrag graag overmaken op IBAN rekeningnummer NL45INGB0004866379, t.n.v. Stichting De Korenaar Voedselbank

Hartelijk dank voor uw gift!

Door Bedrijfskring Lelystad (BKL) is de stichting Vrienden van de Voedselbank Lelystad opgericht, waarmee zij structurele steun geeft aan voedselbank de Korenaar. Deze steun is zowel financieel als bedrijfsmatig, gericht op een goede zakelijke bedrijfsvoering.

Actie Douwe EgbertsActie Douwe Egberts
Doneer geldDoneer geld
Pakket aanvragenPakket aanvragen
UitgiftepuntUitgiftepunt
Help ons aan voedselHelp ons aan voedsel
 
 
 
Aangesloten bij:
© Voedselbank de Korenaar te Lelystad 2019