Menu
Voedselbank de Korenaar te Lelystad
Voedselbank Lelystad deelt
wekelijks ca. 200 pakketten uit
Voedselbank de Korenaar te Lelystad
voedsel dat door
derden gegeven wordt
Voedselbank de Korenaar te Lelystad
Voedselveiligheid:
speerpunt in strategie
Voedselbank de Korenaar te Lelystad
100 vrijwilligers stellen
wekelijks pakketten samen
Voedselbank de Korenaar te Lelystad
Zuivelproducten
zijn meer dan welkom

Bestuur 
 

Het bestuur en team van de Voedselbank Lelystad bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Jos Visser
T: 06-12989921
E: vbkorenaar@gmail.com

Secretaris: Kees van den Haspel
T:  06-12332278
E: vbkorenaar@gmail.com

Penningmeester: Louw Keegstra
E: vbkorenaar@gmail.com

Bestuurslid: Hans Keverling Buisman
T: 06-12332278
E: vbkorenaar@gmail.com

Bestuurslid: Wim Noppers
T: 06-20832370
E: w.noppers28@gmail.com

Voedselverwerving: Kees van Arendonk
T: 06-51424463
E: c.vanarendonk@upcmail.nl
 

Cliëntenadnministratie:
T: 06-53509356

 

Actie Douwe EgbertsActie Douwe Egberts
Doneer geldDoneer geld
Pakket aanvragenPakket aanvragen
UitgiftepuntUitgiftepunt
Help ons aan voedselHelp ons aan voedsel
 
 
 
Aangesloten bij:
© Voedselbank de Korenaar te Lelystad 2019