Menu
Voedselbank de Korenaar te Lelystad
Voedselbank Lelystad deelt
wekelijks ca. 200 pakketten uit
Voedselbank de Korenaar te Lelystad
voedsel dat door
derden gegeven wordt
Voedselbank de Korenaar te Lelystad
Voedselveiligheid:
speerpunt in strategie
Voedselbank de Korenaar te Lelystad
100 vrijwilligers stellen
wekelijks pakketten samen
Voedselbank de Korenaar te Lelystad
Zuivelproducten
zijn meer dan welkom

Historie

Volgens de statuten tracht de stichting haar doel te bereiken door al datgene te doen of te laten verrichten wat naar het oordeel van het bestuur noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is.
Dit resulteerde in Voedselbank de Korenaar, vormgegeven op basis van het ‘Projectplan van 20 januari 2005’. In de jaren daarop werd de Voedselbank verder uitgebouwd.
Het beleidsplan 2007 was toegespitst op een groeiende voedselbank. Hierop kon weer een aantal jaren worden voortgebouwd.

In 2010 was er grote behoefte aan een systematisch beschrijving van de vele processen die ten grondslag liggen aan een succesvolle wekelijkse ‘productie’ van 250 à 300 voedselpakketten.
In 2011 werd deze Procesbeschrijving van de Voedselbank Stichting “de Korenaar” vastgesteld. Een lijvig document van 52 A4tjes, waarin de activiteiten van de inmiddels 70 vrijwilligers in hun onderlinge samenhang gedetailleerd zijn beschreven.

Hoofdstukken zijn:

  • organisatie van de Voedselbank: bestuur, taken;
  • intake van cliënten  en vervolgtraject: voor wie?, de criteria, intake, vervolgtraject, beëindiging, aanmeldingsformulier;
  • registreren van cliënten: registratie, verlengingen, mutaties, rapportages, diverse formulieren en lijsten;
  • inzamelen van voedsel;
  • registreren van voedsel: ontvangst, registreren, inventarisatie binnenkomst;
  • verstrekken van voedsel: voorbereiding, maken van pakketten, distributie, uitdelen, bijwerken voorraadadministratie, rapportages, bijwerken voorraad inloophuis, pakketlijst, klussenlijst, vleeslijst, werklijst, check kratten/verdeellijst uitdeelpunten, voorraadlijsten (food, diepvries, non-food), distributielijst, overzicht pakketten;
  • logistiek /communicatie: transportschema, ritregistratie, declaratieformulier, schema vrijdag ritten;
  • vaste wekelijkse activiteiten in de hal;
  • vrijwilligersbeleid.

In 2016 heeft voedselbank de Korenaar het certificaat "GROEN" gekregen. Zij voldoet daarmee aan de normen van de Nederlandse Voedsel en Waren Authoriteit (NVWA) inzake de behandeling van alle voedsel van producent tot cliënt..

 

Actie Douwe EgbertsActie Douwe Egberts
Doneer geldDoneer geld
Pakket aanvragenPakket aanvragen
UitgiftepuntUitgiftepunt
Help ons aan voedselHelp ons aan voedsel
 
 
 
Aangesloten bij:
© Voedselbank de Korenaar te Lelystad 2019