Voedselpakket


Wij verstrekken wekelijks aan ruim 250 gezinnen, waaronder zo’n 200 kinderen tot 18 jaar, gratis voedsel. Dit voedselpakket is een tijdelijke steun in de rug voor de armste mensen in onze regio. Of je in aanmerking komt voor een voedselpakket hangt af van het hoeveelheid leefgeld. Hiervoor zijn regels en criteria opgesteld. Een aanvraag verloopt altijd via een instelling.

LEES MEER

LEES MEER

LEES MEER