Menu
Voedselbank de Korenaar te Lelystad
Voedselbank Lelystad deelt
wekelijks ca. 200 pakketten uit
Voedselbank de Korenaar te Lelystad
voedsel dat door
derden gegeven wordt
Voedselbank de Korenaar te Lelystad
Voedselveiligheid:
speerpunt in strategie
Voedselbank de Korenaar te Lelystad
100 vrijwilligers stellen
wekelijks pakketten samen
Voedselbank de Korenaar te Lelystad
Zuivelproducten
zijn meer dan welkom

Criteria om in aanmerking te komen

Per 1 januari 2017 gelden de volgende regels:
 

Basisbedrag per huishouden per maand: € 130,-

Dit bedrag is gebaseerd op kosten die nauwelijks afhankelijk zijn van het aantal personen en die bij aftrek van de uitgaven buiten beschouwing worden gelaten (zoals kosten voor huisdieren, krant, tuin etc.).

Bedrag per persoon  per maand: € 85,-.

Kinderen Alleenstaande Echtparen (*)
  (bedrag in € per maand) (bedrag in € per maand)
0 215 300
1 300 385
2 385 470
3 440 555
4 555 640
5 640 725

*naast echtparen komen ook 2 volwassenen die op andere manier samenleven/ de voordeur delen in aanmerking als zij aan de toetsingscriteria voldoen

Bankafschriften
Tijdens het intakegesprek wordt het aanmeldingsformulier ingevuld. Van de cliënt wordt daarbij informatie gevraagd en ook om die aan te tonen met bankafschriften enz. Belangrijk is die mee te nemen naar het intakegesprek. 

Het is tevens de bedoeling dat tijdens de intake wordt aangegeven hoe lang de hulp naar verwachting noodzakelijk zal zijn. Periodiek wordt getoetst of de hulp nog noodzakelijk is. Tijdens de uitdeling ontvangen cliënten daarvan tijdig bericht. Wanneer tijdens de intake is vastgesteld dat een persoon, of gezin, in aanmerking komt voor een voedselpakket wordt contact opgenomen met de administratie van de voedselbank en krijgen zij die informatie.

De administratie van de voedselbank neemt contact op met de nieuwe cliënt en vertelt daarbij waar en wanneer het eerste voedselpakket kan worden afgehaald. Ook wordt daarbij verteld dat eigen tassen nodig zijn om het voedselpakket mee naar huis te nemen.

Bij het afhalen van dit eerste pakket krijgt de cliënt op het uitdeelpunt een envelop met daarin:

  • een pasje, waarmee de volgende pakketten kunnen worden afgehaald.
  • een brief met daarin informatie over het ophalen van de volgende pakketten, precieze tijdstippen enz. en dat de cliënt verplicht is om tijdig te melden wanneer een pakket niet kan worden opgehaald (Notabene: wanneer een pakket niet wordt opgehaald is het in principe niet meer bruikbaar en moeten de goederen worden vernietigd).
  • een informatieve brief over houdbaarheidsdata, hoe een voedselpakket tot stand komt enz.

NB. Bij de aanmelding worden de persoonsgegevens (naam, adres en telefoonnummer, gezinssamenstelling) gevraagd en daarnaast alle gegevens over de financiële situatie zoals inkomen en de lasten/kosten, zoals genoemd in de volgende opsomming.

Gegevens, die bij een aanvraag nodig zijn:
Naam, Adres, Telefoon, Gezinssamenstelling. Hoogte van het inkomen, Huurtoeslag, Zorgtoeslag, Huur, Gas/elektrisch, (mobiele)telefoon, Water, Gemeentelijke belastingen, Zorgverzekering, Aanvullende verzekering, Verzekeringen Basispakket huis/WA, diversen zoals Schuldhulpverlening/WSNP.

Actie Douwe EgbertsActie Douwe Egberts
Doneer geldDoneer geld
Pakket aanvragenPakket aanvragen
UitgiftepuntUitgiftepunt
Help ons aan voedselHelp ons aan voedsel
 
 
 
Aangesloten bij:
© Voedselbank de Korenaar te Lelystad 2019