Menu
Voedselbank de Korenaar te Lelystad
Voedselbank Lelystad deelt
wekelijks ca. 200 pakketten uit
Voedselbank de Korenaar te Lelystad
voedsel dat door
derden gegeven wordt
Voedselbank de Korenaar te Lelystad
Voedselveiligheid:
speerpunt in strategie
Voedselbank de Korenaar te Lelystad
100 vrijwilligers stellen
wekelijks pakketten samen
Voedselbank de Korenaar te Lelystad
Zuivelproducten
zijn meer dan welkom

Hoe vraag ik een pakket aan?


Voor mensen uit Lelystad en de nabije omgeving is het mogelijk om ondersteuning van de Voedselbank aan te vragen.

De voedselbank voert de intake van haar cliënten niet zelf uit. Dit wordt gedaan door een tweetal organisaties t.w. Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland en het IDO-Schuldhulpverlening Lelystad (ISL). Binnen deze organisaties zijn er afdelingen die gespecialiseerd zijn in het houden van de intakegesprekken en -beoordeling.

De voedselbank hanteert de hieronder vermelde regels en criteria, die vastgesteld zijn door de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken

Aanmelding kan uitsluitend via een intakegesprek bij de volgende instellingen:

  • Inloophuis Open Haven, T: 0320-280400 
  • MDF (Maatschappelijke Dienst Flevoland), Meenthoek 10, 8224 BS. T: 0320-211700

De voedselbank heeft met deze instellingen afgesproken, dat zij het intakegesprek voeren en daarbij de landelijke criteria voor het toekennen van een voedselpakket hanteren.

Bij de toekenning van voedselpakketten gaat de voedselbank uit van het besteedbaar inkomen dat mensen maandelijks overhouden voor voeding, kleding e.d., dus nadat vaste lasten zoals huur, gas, water licht en verzekeringen betaald zijn.

Belangrijk:
Een voedselpakket wordt toegekend voor een aantal maanden. Daarna vindt opnieuw toetsing plaats, waarbij alle formulieren die nodig zijn voor de intake weer moeten worden overlegd.
 

Actie Douwe EgbertsActie Douwe Egberts
Doneer geldDoneer geld
Pakket aanvragenPakket aanvragen
UitgiftepuntUitgiftepunt
Help ons aan voedselHelp ons aan voedsel
 
 
 
Aangesloten bij:
© Voedselbank de Korenaar te Lelystad 2019