Voedselpakket aanvragen


Voor het aanvragen van een voedselpakket werken we samen met het IDO (Inter Diaconaal Overleg) en de MDF (Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland). Voor het aanvragen van een voedselpakket zijn vaste criteria opgesteld. IDO en MDF beoordelen de aanvraag en kijken of je voor een voedselpakket in aanmerking komt. Een voedselpakket is een aanvulling, een noodoplossing. Je kunt er niet een hele week van eten. 


Wie komt in aanmerking?


Of je in aanmerking komt voor een voedselpakket, hangt af van het hoeveelheid leefgeld. Dit is het geld dat maandelijks overblijft als je van de inkomsten de vaste lasten aftrekt. Hoeveel dat leefgeld mag zijn, is afhankelijk van de samenstelling van het gezin. Je vindt deze informatie bij de Regels en criteria.

Een pakket is tijdelijk


Een voedselpakket is een tijdelijke aanvulling, een steuntje in de rug voor mensen met financiële problemen. De eerste toekenning is voor maximaal 3 maanden. Hierna zal de financiële situatie opnieuw worden beoordeeld door de aangewezen instelling.

Diverse uitgiftepunten


Als je aanvraag is goedgekeurd krijg je daarvan bericht vanuit onze administratie. Ook vermelden zij waar en wanneer je jouw pakket op kunt halen. Meestal is dat al in diezelfde week. In Lelystad zijn 6 uitgiftepunten waar klanten een pakket op kunnen halen.

Niet opgehaald


Natuurlijk kan het een keertje voorkomen dat je jouw voedselpakket niet kunt ophalen. Bel van tevoren af op het telefoonnummer dat je hebt gekregen van onze administratie, dan kunnen wij je pakket nog verdelen onder andere mensen. Een pakket dat niet wordt opgehaald kunnen we weggooien. Alleen de houdbare producten gaan terug in het schap. Als je je pakket niet ophaalt en niet voor maandagmorgen bericht hebt gegeven, krijg je de volgende twee weken geen pakket.

Ben je verhinderd? Bel dan naar 06 – 53 509 356. Graag bellen voor woensdagmiddag 12 uur.

Wij nemen elke klacht serieus


Het kan voorkomen dat je een klacht hebt. Ondanks dat wij altijd zorgvuldig omgaan met het voedsel en goed contact onderhouden met al onze vrijwilligers. Wat je dan kan doen lees je op de pagina Klacht indienen.

Voedselpakket aanvragen


Aanmelding kan uitsluitend via een intakegesprek bij de volgende instellingen:

De voedselbank heeft met deze instellingen afgesproken dat zij het intakegesprek voeren en daarbij de landelijke criteria voor het toekennen van een voedselpakket hanteren.

LEES MEER

LEES MEER

DONEER