Contactpersonen


Wij hebben een eigen bestuur. De dagelijkse leiding is in handen van verschillende coördinatoren. Hieronder een overzicht van de contactpersonen van Voedselbank Lelystad.


Bestuur


Voorzitter:
Jos Visser
06 – 12989921

Secretaris:
Kees van den Haspel
06 – 51831695

Penningmeester:
Jan Willem van der Hoek

Bestuursleden:
Hans Keverling Buisman
06 – 12332278

Wim Noppers
06 – 20832370

Coördinator voedselverwerving:
Kees van Arendonk
06 – 51424463

Coördinator vrijwilligers
Wim Noppers
06 – 20832370

MEER CONTACTGEGEVENS