Contactpersonen


Wij hebben een eigen bestuur. De dagelijkse leiding is in handen van verschillende coördinatoren. Hieronder een overzicht van de contactpersonen van Voedselbank Lelystad.


Bestuur


Voorzitter:
Jos Visser
06 – 12989921

Secretaris:
Kees van den Haspel
06 – 51831695

Penningmeester:
Jan Willem van der Hoek

Bestuursleden:
Martin Bull
06 – 15434141

Coördinator voedselverwerving:
Kees van Arendonk
06 – 51424463

Coördinator vrijwilligers
Jan Braber

MEER CONTACTGEGEVENS