Voedselhulp aanvragen


Voor het aanvragen van voedselhulp werken we samen met het IDO (Inter Diaconaal Overleg) en de MDF (Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland). Voor het aanvragen van voedselhulp zijn vaste landelijke criteria opgesteld. IDO en MDF beoordelen de aanvraag en kijken of je voor voedselhulp in aanmerking komt. Voedselhulp is een aanvulling, een noodoplossing. Je kunt er niet een hele week van eten. 


Wie komt in aanmerking?


Of je in aanmerking komt voor voedselhulp, hangt af van het hoeveelheid leefgeld. Dit is het geld dat maandelijks overblijft als je van de inkomsten de vaste lasten aftrekt. Hoeveel dat leefgeld mag zijn, is afhankelijk van de samenstelling van het gezin. Je vindt deze informatie bij de Regels en criteria.

Voedselhulp is tijdelijk


Voedselhulp is een tijdelijke aanvulling, een steuntje in de rug voor mensen met financiële problemen. De eerste toekenning is voor maximaal 3 maanden. Hierna zal de financiële situatie opnieuw worden beoordeeld door de aangewezen instelling.

De winkel


Als je aanvraag is goedgekeurd krijg je daarvan bericht vanuit onze administratie. Ook spreken zij met je af wanneer je de winkel kunt bezoeken. De winkel is open op woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag. Iedere middag is verdeeld in blokken. Daarmee voorkomen we lange wachttijden.

Niet gekomen


Natuurlijk kan het een keertje voorkomen dat je bent verhinderd. Bel van tevoren af op het telefoonnummer dat je hebt gekregen van onze administratie, soms kun je een nieuwe afspraak maken. Alles wat niet is opgehaald kunnen we weggooien. Alleen de houdbare producten gaan terug in het schap.

Ben je verhinderd? WhatsApp  of bel naar 06 – 53 509 356.

Wij nemen elke klacht serieus


Het kan voorkomen dat je een klacht hebt. Ondanks dat wij altijd zorgvuldig omgaan met het voedsel en goed contact onderhouden met al onze vrijwilligers. Wat je dan kan doen lees je op de pagina Klacht indienen.

Voedselhulp aanvragen en verlengen


Het aanvragen en verlengen van voedselhulp kan uitsluitend via een intakegesprek bij de volgende instellingen:

De voedselbank heeft met deze instellingen afgesproken dat zij het intakegesprek voeren en daarbij de landelijke criteria voor het toekennen van voedselhulp hanteren.

LEES MEER

LEES MEER

DONEER