Voedselveiligheid


Onze klanten moeten ervan op aan kunnen dat de kwaliteit van het voedsel dat zij krijgen gewaarborgd is. De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) heeft voor de voedselbanken in Nederland richtlijnen, het Informatieblad 76, opgesteld waaraan wij moeten voldoen. Wij houden ons strikt aan deze richtlijnen en worden daarop gecontroleerd. 


Handboek voedselveiligheid


Wij werken ook met het handboek voedselveiligheid dat is gebaseerd op de CBL Hygiëne Code. In dit handboek staat beschreven wat een voedselbank moet doen en laten om er zeker van te zijn dat er aantoonbaar voedsel veilig wordt gewerkt. Wij worden ook hierop gecontroleerd.

Groen gecertificeerd


Twee onafhankelijke commerciële inspectiebedrijven, de Houwers Groep en Sensz B.V., ontwikkelden een controlesysteem dat door de NVWA als adequaat is beoordeeld. Inspecteurs van de Houwers Groep hebben de afgelopen jaren onze voedselbank geïnspecteerd. Voedselbank Lelystad is daarbij ‘groen’ gecertificeerd. Daar zijn we trots op. Jaarlijks vinden controles plaats bij alle voedselbanken.