Voedselveiligheid


Onze klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat de kwaliteit van het voedsel dat ze ontvangen gegarandeerd is. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft richtlijnen opgesteld, Informatieblad 76, voor voedselbanken in Nederland waaraan wij moeten voldoen. Wij houden ons strikt aan deze richtlijnen en worden hierop gecontroleerd. 


Handboek voedselveiligheid


Wij werken ook met het handboek voedselveiligheid, dat is gebaseerd op de Hygiëne Code van het CBL. In dit handboek staat beschreven wat een voedselbank wel en niet moet doen om ervoor te zorgen dat er aantoonbaar aan voedselveiligheid wordt gedaan. Ook hierop worden we gecontroleerd.

Groen gecertificeerd


Twee onafhankelijke commerciële inspectiebedrijven, de Houwers Groep en Sensz B.V., hebben een inspectiesysteem ontwikkeld dat door de NVWA als adequaat is beoordeeld. Inspecteurs van de Houwers Groep hebben de afgelopen jaren onze voedselbank geïnspecteerd. Voedselbank Lelystad is daarbij “groen” gecertificeerd. Daar zijn we trots op. Jaarlijks vinden er inspecties plaats bij alle voedselbanken.