Voorlichting


Het geven van voorlichting is ook een belangrijk punt voor ons. Niet alleen over het reilen en zeilen van de voedselbank, maar ook om mensen bewust te maken van de problemen rondom armoede.


Hoe geven we voorlichting


We geven voorlichting op scholen, aan bedrijven, kerkelijke instanties en particulieren. Dit kan op locatie, of op beperkte tijden in de hal van de voedselbank. De grootte van de groep is voor ons onbelangrijk.

Op scholen propageren we om de lessen onderdeel te laten zijn van bewustwordingslessen. Bijvoorbeeld door de kinderen voedsel te laten inzamelen. Leren om voor een ander te zorgen en leren delen.


Voorlichting aanvragen


Steun ons