Waar we voor staan


Hier kun je meer lezen over onze missie, visie, doelen en kernwaarden.


Onze missie


Wij verstrekken verkregen voedsel gratis aan de allerarmsten in Lelystad en doen dit uitsluitend met vrijwilligers.

Onze visie


In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Zij hebben niet genoeg geld om elke dag een volledige maaltijd op tafel te zetten. Wij helpen deze mensen door ze tijdelijk voedselhulp te geven. Om onze klanten van voldoende voedsel te voorzien, werken we samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Samen zorgen we ervoor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties in een keten van armoedebestrijding die onze klanten helpen er weer bovenop te komen. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

Twee hoofddoelstellingen


We hebben twee hoofddoelstellingen:

  • Het bieden van directe voedselhulp aan de allerarmsten in Lelystad.
  • Het voorkomen van verspilling van goed voedsel.

Onze kernwaarden


We gebruiken de volgende kernwaarden als maatstaf voor ons handelen:

  • We werken uitsluitend met vrijwilligers.
  • We verstrekken alleen gratis voedsel dat door anderen is gedoneerd.
  • We geven zoveel mogelijk gezond voedsel en verdelen het zo eerlijk mogelijk.
  • We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’).
  • We zijn transparant in onze verantwoording.
AANVRAGEN

Doneer

Aanmelden