ANBI-informatie Voedselbank Lelystad


Per 1 januari 2014 heeft de Belastingdienst nieuwe regels vastgesteld voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s). Daarom moeten wij een aantal gegevens op onze website publiceren. Op onze site staan die gegevens al maar via deze pagina kan je ze makkelijker vinden.


ANBI gegevens


Naam instelling: Voedselbank Lelystad
ANBI status toegekend op: 01-01-2011
RSIN nummer: 815951449
KvK nummer: 39090823
Contactgegevens: Naar Contact
Doelstelling: Naar Waar staan we voor
Beleidsplan/jaarverslag: Naar Jaarverslagen Voedselbank Lelystad
Bestuurssamenstelling: Naar Contactpersonen
Beloningsbeleid: Naar Beleid
Verslag activiteiten: Ga naar het jaarverslag op de pagina Feiten en cijfers
Financiële verantwoording: Ga naar de meeste recente jaarrekening op de pagina Feiten en cijfers
Bankrekening:

 

NL18RABO0330596101
NL45INGB0004866379

t.n.v. Voedselbank Lelystad

Toelichting


Wij zijn een ANBI en als zodanig zijn giften aan onze stichting binnen de grenzen van de wet aftrekbaar bij de inkomstenbelastingaangifte. Lees meer informatie hierover op de website van de belastingdienst.

Je kan onze ANBI status verifiëren door naar de website van de Belastingdienst te gaan:
http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/
Als je vervolgens in het veld ‘Instelling’ Voedselbank intikt en in het veld ‘Vestigingsplaats’ Lelystad dan krijg je het resultaat.