Over Voedselbank Lelystad


Wij zorgen met meer dan 120 vrijwilligers dat wekelijks ruim 300 gezinnen, waaronder zo’n 300 kinderen tot 18 jaar, een extra steun in de rug krijgen met voedselhulp. Niemand wordt bij ons betaald. Deze vrijwilligers helpen de armste mensen in Lelystad via onze winkel aan voedsel.


Onze organisatie


De ca. 120 vrijwilligers zijn verdeeld over diverse werkgebieden, van aanmelding tot en met de uitgifte van voedselhulp. Voor elk werkgebied is een coördinator aangesteld die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding en maandelijks overleg heeft met de andere coördinatoren. Naast deze dagelijkse leiding hebben wij ook een eigen bestuur.

Voedselbanken Nederland


Wij zijn lid van de landelijke koepelorganisatie de ‘Vereniging van Nederlandse Voedselbanken’. Wij volgen de landelijk gemaakte afspraken voor onder andere voedselveiligheid en het vrijwilligersbeleid. Op het gebied van integriteit volgen we de integriteitscode en hebben we een vertrouwenspersoon aangesteld.

Bij de landelijke vereniging zijn zo’n 166 leden en acht distributiecentra aangesloten. Voedselbanken Nederland heeft als doel de lokale voedselbanken te ondersteunen bij hun kerntaken. Zij voert zelf geen operationele activiteiten uit. In Houten is het Voedselbank Servicecentrum (VB-Servicecentrum) gevestigd. Voor meer informatie over Voedselbanken Nederland en het VB-Servicecentrum verwijzen we je graag door naar hun website.

LEES MEER

LEES MEER

LEES MEER