Over Voedselbank Lelystad


Met meer dan 120 vrijwilligers zorgen we ervoor dat elke week meer dan 300 gezinnen, waaronder zo’n 300 kinderen tot 18 jaar, een extra steun in de rug krijgen met voedselhulp. Niemand wordt bij ons betaald. Deze vrijwilligers helpen de allerarmsten in Lelystad aan voedsel via onze winkel.


Onze organisatie


De ongeveer 120 vrijwilligers zijn verdeeld over verschillende werkgebieden, van aanmelding tot de uitgifte van voedselhulp. Voor elk werkgebied is een coördinator aangesteld die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding en maandelijks vergadert met de andere coördinatoren. Naast deze dagelijkse leiding hebben we ook een eigen bestuur.

Voedselbanken Nederland


We zijn lid van de landelijke koepelorganisatie ‘de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken’. We volgen de landelijke afspraken die gemaakt zijn voor onder andere voedselveiligheid en het vrijwilligersbeleid. Op het gebied van integriteit volgen we de integriteitscode en hebben we een vertrouwenspersoon aangesteld.

Bij de landelijke vereniging zijn zo’n 166 leden en acht distributiecentra aangesloten. Voedselbanken Nederland wil lokale voedselbanken ondersteunen in hun kerntaken. Zij voert zelf geen operationele activiteiten uit. Het Voedselbanken Servicecentrum (VB-Servicecentrum) is gevestigd in Houten. Kijk voor meer informatie over Voedselbanken Nederland en het VB-Servicecentrum op hun website.

LEES MEER

LEES MEER

LEES MEER