Steun ons financieel


Met jouw financiële steun kunnen wij blijven zorgen voor een tijdelijke steun in de rug voor de allerarmsten in onze stad. Jouw steun is dus hard nodig. Wil je ook een bijdrage geven? Er zijn volop mogelijkheden! En alvast namens onze klanten: hartelijk bedankt!


Nuttige bestemming


Om wekelijks ruim 300 gezinnen van voedsel te voorzien, maken we kosten. Dat is niet het voedsel zelf, dat ontvangen we gratis. Dat is ook niet het personeel, want we werken uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers. Maar dat zijn kosten voor bijvoorbeeld transport, onderhoud, huisvesting en energie. Daar hebben wij jouw bijdrage hard voor nodig.

Fiscaal voordeel door ANBI-status


De fiscaal aantrekkelijkste manier om te doneren aan Voedselbank Lelystad is de periodieke schenking. Leg je jouw donatie in deze overeenkomst van de Belastingdienst vast, dan is de donatie aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Bij een eenmalige donatie geldt voor de fiscale aftrekbaarheid een drempel van 1% van het gezamenlijk inkomen met een maximum van 10% van het gezamenlijke inkomen. Bekijk in hoeverre jouw gift aftrekbaar is.

Heb je vragen?


LEES MEER

LEES MEER

DONEER