Giften


Onze voedselbank is een ANBI-stichting. Je mag periodieke en gewone giften aan een ANBI aftrekken van de belastingen. Wat je mag aftrekken, hangt ervan af of je een gewone gift doet of een periodieke gift. Periodieke giften mag je helemaal aftrekken, bij gewone giften is dit niet het geval.


Gewone giften


Voor gewone giften gelden een drempel en een maximum. Het bedrag boven de drempel mag je aftrekken. Maar niet meer dan het maximumbedrag. Het drempelbedrag en het maximum-bedrag hangen af van jouw drempelinkomen. Dat is het totaal van jouw inkomsten en aftrek-posten in box 1, 2 en 3. Als je online aangifte doet, heeft de Belastingdienst jouw drempelbedrag al ingevuld op het scherm waar je jouw giften kunt aftrekken. Heb je een fiscale partner? Tel dan de giften van jou en jouw partner bij elkaar op.

Het drempelbedrag is 1% van jouw drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat je meer hebt gegeven, mag je aftrekken. Tot een maximumbedrag van 10% van jouw drempelinkomen.

Periodieke giften


Periodieke giften kan je volledig en onbeperkt aftrekken van de belastingen.

Er is sprake van een periodieke gift als:

  • De gift bestaat uit een recht (voor de voedselbank) op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen. Dat betekent dat je verplicht wordt elk jaar hetzelfde bedrag aan de voedselbank te betalen. Je mag zelf bepalen of je het jaarlijkse bedrag opsplitst in meerdere bedragen of dat je het in 1 keer betaalt, maar je moet dus minstens 1 keer per jaar een bedrag overmaken.
  • Je deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar de voedselbank.
  • De gift uiterlijk stopt bij jouw overlijden of het overlijden van een ander, bijvoorbeeld je broer of partner. Je moet wel bij het vastleggen van de gift een keuze maken of je de uitkeringen laat stoppen bij jouw eigen overlijden of bij het overlijden van die ander.

Bij een periodieke gift bespaar je in 2020 37,35% (in 2021 37,10%) van de gift. Bij de gewone gift is dit minder omdat dan eerst het drempelbedrag in mindering wordt gebracht en er ook een maximum geldt.

LEES MEER

LEES MEER

LEES MEER