Giften


Onze voedselbank is een ANBI stichting. Gewone en periodieke giften aan een ANBI mag je aftrekken van je belasting. Wat je mag aftrekken hangt af van of je een gewone gift of een periodieke gift doet. Periodieke giften kunnen volledig worden afgetrokken; gewone giften niet.


Gewone giften


Voor gewone giften gelden een drempel en een maximum. Je mag het bedrag boven de drempel aftrekken. Maar niet meer dan het maximumbedrag. Het drempelbedrag en het maximumbedrag zijn afhankelijk van je drempelinkomen. Dat is het totaal van je inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3. Als je online belastingaangifte doet, heeft de Belastingdienst je drempelbedrag al ingevuld op het scherm waar je je giften kunt aftrekken. Heb je een fiscale partner? Tel dan de giften van jou en je partner bij elkaar op.

Het drempelbedrag is 1% van je drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat je meer hebt gegeven, mag je aftrekken, tot maximaal 10% van je drempelinkomen.

Periodieke giften


Periodieke giften kun je volledig en onbeperkt aftrekken van de belastingen.

Er is sprake van een periodieke gift als:

  • De gift bestaat uit een recht (voor de voedselbank) op vaste en regelmatige periodieke uitkeringen. Dit betekent dat je elk jaar hetzelfde bedrag aan de voedselbank moet betalen. Je mag zelf bepalen of je het jaarbedrag opsplitst in meerdere bedragen of in één keer betaalt, maar je moet minimaal 1 bedrag per jaar overmaken.
  • Je maakt deze bedragen minstens 5 jaar achter elkaar over naar de voedselbank.
  • De schenking stopt uiterlijk bij jouw overlijden of het overlijden van een ander persoon, bijvoorbeeld je broer of partner. Je moet bij het vastleggen van de schenking wel een keuze maken of je wilt dat de uitkeringen stoppen bij je eigen overlijden of bij het overlijden van die ander.

Bij een periodieke gift bespaar je 37,35% in 2020 (37,10% in 2021) van de gift. Bij een gewone gift is dit minder omdat het drempelbedrag eerst wordt afgetrokken en er ook een maximum is.

LEES MEER

LEES MEER

LEES MEER