Menu
Voedselbank de Korenaar te Lelystad
Voedselbank Lelystad deelt
wekelijks ca. 200 pakketten uit
Voedselbank de Korenaar te Lelystad
voedsel dat door
derden gegeven wordt
Voedselbank de Korenaar te Lelystad
Voedselveiligheid:
speerpunt in strategie
Voedselbank de Korenaar te Lelystad
100 vrijwilligers stellen
wekelijks pakketten samen
Voedselbank de Korenaar te Lelystad
Zuivelproducten
zijn meer dan welkom

ANBI


Schenkt u wel eens aan een ANBI goed doel? Dan mag u deze schenking alleen aftrekken van de Belastingdienst als u deze doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Stichting De Korenaar / Voedselbank Leystad is  m.i.v. 01-01-2011 door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI

ANBI-informatie Stichting De Korenaar / Voedselbank Lelystad
Kamer van Koophandel onder nummer: 39090823
Fiscaal nummer: 815.95.1449
Contactgegevens: Stichting De Korenaar / Voedselbank Lelystad, Postbus 453, 8200 AL Lelystad.

U kunt onze ANBI-status verifieren door naar de website van de Belastingdienst te gaan: De overheid heeft in 2013 bepaald dat de verstrekking van informatie door goede doelen via internet een wettelijke voorwaarde wordt voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van een ANBI.

Als u vervolgens in het veld ‘Instelling' Stichting De Korenaar of Voedselbank Lelystad intikt en in het veld 'Vestigingsplaats’ Lelystad, krijgt u het resultaat.

Actie Douwe EgbertsActie Douwe Egberts
Doneer geldDoneer geld
Pakket aanvragenPakket aanvragen
UitgiftepuntUitgiftepunt
Help ons aan voedselHelp ons aan voedsel
 
 
 
Aangesloten bij:
© Voedselbank de Korenaar te Lelystad 2019