Menu
Voedselbank de Korenaar te Lelystad
Voedselbank Lelystad deelt
wekelijks ca. 200 pakketten uit
Voedselbank de Korenaar te Lelystad
voedsel dat door
derden gegeven wordt
Voedselbank de Korenaar te Lelystad
Voedselveiligheid:
speerpunt in strategie
Voedselbank de Korenaar te Lelystad
100 vrijwilligers stellen
wekelijks pakketten samen
Voedselbank de Korenaar te Lelystad
Zuivelproducten
zijn meer dan welkom

Beleid 


Voedselbank de Korenaar is sinds 2005 uitgegroeid tot een goed geoliede logistieke organisatie. Daarom is het beleid vooral gericht op continuering van doelstelling, werkwijze en organisatie. Dit zou staand beleid genoemd kunnen worden. De buitenwereld verandert echter voortdurend op allerlei aspecten, zoals de financiële crisis van de afgelopen jaren; daarop inspelen kan reactief beleid genoemd worden. Tot slot: ontwikkelingen voor zijn of in gang brengen is aan te duiden als anticiperend beleid. Alle drie beleidsvormen zijn aan de orde.

1. Vrijwilligers, geen vergoeding:  Voedselbank  de Korenaar is een organisatie die in alle geledingen uitsluitend met vrijwilligers werkt. Dus zowel het bestuur, de dagelijkse leiding, de chauffeurs, de inpakkers en verdelers van de voedselpakketten en verder iedereen die op enigerlei wijze een steentje bijdraagt aan het werk van de voedselbank doet dit op vrijwillige basis zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. Uitsluitend werkelijk gemaakte kosten, zoals voor het gebruik van een privé -auto tijdens de uitoefening van de vrijwilligerswerkzaamheden (bv. het dagelijks afhalen van brood bij de bakkers) of kosten van openbaar vervoer, komen voor vergoeding in aanmerking. Hierbij dient gebruik te worden gemaakt van een declaratieformulier, dat ingediend moet worden bij de penningmeester. Woon-werkverkeer wordt niet vergoed.

2. De coördinator vrijwilligers en de coördinator logistiek: zij hebben de dagelijkse leiding, zij maken deel uit van het bestuur. Beide coördinatoren staan centraal voor de vrijwilligers. De primaire activiteiten voor de voedselbank zijn de inzameling van (overtollig) voedsel, de opslag en distributie in de hal en de uitdeling aan de cliënten. Vrijwel alle vrijwilligers worden ingeschakeld bij deze primaire activiteiten. Het bestuur is betrokken, maar bestuurt op afstand.
De coördinator is het aanspreekpunt voor de vrijwilligers en voert het bestuursbeleid op de werkvloer uit. De coördinator leidt, ondersteunt en motiveert, waardoor duidelijkheid en effectiviteit wordt gewaarborgd.
Naast beide coördinatoren zijn er nog enkele vrijwilligers met een grotere verantwoordelijkheid en een heel grote inzet, met name op het gebied van cliëntenadministratie, pakketsamenstelling, voorraadbeheer en logistiek. Echter van een formeel organogram  met expliciete hierarchie is geen sprake.

3. De hal: de dagelijkse werkzaamheden concentreren zich in en rond ons bedrijfspand: de hal. Alle activiteiten worden uitgevoerd conform de voornoemde procesbeschrijving, met uiteraard hier en daar wat aanpassingen overeenkomstig de ontwikkelingen.

4. Samenwerkingsnetwerk: deze is zeer uitgebreid en essentieel voor het functioneren van de voedselbank. Aan het onderhouden van deze contacten moet veel zorg worden besteed.
Het gaat hierbij onder meer om:

  • de vele producenten, ondernemers, leveranciers die voedsel(overschotten) kosteloos beschikbaar stellen;
  • de subsidiënten, de begunstigers, de donateurs die de bekostiging van  onze infrastructuur mogelijk maken;
  • Stichting IDO, waarbij wij aangesloten zijn, staat garant voor onze goedgekeurde begroting. Het IDO zorgt ervoor dat wij niet zelf bij de subsidiënten langs hoeven. De Stichting IDO voert in 2014 een ingrijpende reorganisatie door: drie van de vier stichtingen waarvoor het IDO koepelorganisatie was, worden als zodanig opgeheven en gaan door als afdeling van het IDO. De enige stichting die niet opgeheven wordt, is de Stichting de Korenaar. We behouden de bestaande relatie met het IDO. Deze relatie wordt wel nader verduidelijkt, maar als stichting blijven we zelfstandig;
  • Schuldhulpverleningsorganisaties, ISL (voorheen een stichting, binnenkort een afdeling van het IDO) en MDF doen de intake van onze cliënten en het vervolgtraject. Het is van groot voordeel dat dit buiten onze organisatie wordt gedaan;
  • de naburige voedselbanken (Zeewolde, Dronten, Harderwijk, Kampen), daarmee onderhouden we een intensieve samenwerkingsrelatie. De pakketten voor Zeewolde worden in onze hal samengesteld;
  • Voedselbanken Nederland, regio Amsterdam, daarmee hebben we een samenwerkingsovereenkomst. Een deel van onze aanvoer komt daar vandaan, grote eigen overschotten brengen we daarnaar toe. De laatste jaren is de aanvoer uit Rotterdam geleidelijk minder geworden;
  • Voedselbanken Nederland is het afgelopen jaar omgevormd van een stichting tot een vereniging. Vrijwel alle voedselbanken zijn lid  geworden, wij ook. Een krachtige, ondersteunende en representatieve landelijke organisatie kan grote voordelen hebben. We zijn echter ook alert op mogelijk nadelige effecten van deze centrale organisatievorm.


5. Voedselveiligheid is een eerste speerpunt van Voedselbanken Nederland.

Actie Douwe EgbertsActie Douwe Egberts
Doneer geldDoneer geld
Pakket aanvragenPakket aanvragen
UitgiftepuntUitgiftepunt
Help ons aan voedselHelp ons aan voedsel
 
 
 
Aangesloten bij:
© Voedselbank de Korenaar te Lelystad 2019