Energietoeslag niet nodig? Maak het over naar de Voedselbank!

Voedselbank Lelystad ontvangt spontaan extra donaties van mensen die de van de rijksoverheid ontvangen energietoeslag niet nodig hebben. Zo komen er nu meerdere bedragen binnen, waarvan in een aantal gevallen precies € 190,- oftewel de compensatie die iedereen in november en december krijgt voor de gestegen energieprijzen. Voedselbank Lelystad is zeer erkentelijk voor deze extra inkomsten.

De landelijke trend dat steeds meer mensen voor voldoende en gezond voedsel afhankelijk zijn van de voedselbanken, is inmiddels ook merkbaar bij Voedselbank Lelystad. De extra inkomsten worden dan ook besteed aan het inkopen van extra voedsel en voor dekking van de ook voor de Voedselbank gestegen exploitatielasten. In de noodzakelijke behoefte aan voedsel kan Voedselbank Lelystad nog steeds voorzien.

Energietoeslag niet nodig?
Wie zijn/haar energietoeslag niet nodig heeft en het voorbeeld van anderen willen volgen om het geheel of gedeeltelijk ten goede te laten komen aan mensen die geen geld meer hebben om dagelijks een volledige maaltijd op tafel te zetten, kan doneren middels iDEAL of een bijdrage overmaken op rekeningnummer NL18 RABO 0330 5961 01 of NL45 INGB 0004 8663 70 ten name van Voedselbank Lelystad.

Gratis en vrijwillig
Voedselbank Lelystad maakt deel van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Uitgangspunt is dat voedsel altijd gratis is voor wie bij de Voedselbank is ingeschreven. De meer dan 120 vrijwilligers bij Voedselbank Lelystad doen hun werk zonder enige vergoeding. Wie ook als vrijwilliger een steentje wil bijdragen in de plaatselijke noodzakelijke voedselvoorziening kan voor informatie terecht op de website www.voedselbanklelystad.nl of zich aanmelden via .