Voedselbank Lelystad neemt nieuwe koelauto in gebruik

Hoe belangrijk een vrachtwagen is voor de voedselvoorziening aan mensen die tijdelijk niet in staat zijn om dagelijks voldoende en gezond voedsel op tafel te zetten, bleek bij de ingebruikname van de nieuwe koelauto door Voedselbank Lelystad. Tientallen betrokken vrijwilligers, relaties, sponsors en donateurs waren maandag 17 juli aanwezig om de officiële levering van de nieuwe koelauto bij te wonen. “Hier kunnen we weer jaren mee vooruit,” concludeerde bestuursvoorzitter Theo Grootjen nadat hij de autosleutels in ontvangst had genomen en de eigendomsoverdracht aan Voedselbank Lelystad een feit was.

In zijn toespraak memoreerde hij de druk die op de zoektocht naar een geschikte vrachtwagen had gestaan: ‘De bestaande bedrijfswagen met oplegger was dringend aan vervanging toe, de onderhoudskosten liepen op, en het aanbod aan geschikte en betaalbare vrachtwagens was klein. We waren dan ook erg blij met de buitenkans die EUB Trucks van Urk ons bood: een prima wagen met weinig kilometers op de teller. Dankzij een toezegging voor de helft van de investeringskosten van Voedselbanken Nederland, bijdragen van fondsen, sponsoren en talloze particuliere donateurs kunnen we ons de investering van € 140.000,- veroorloven.”

Oranjefonds
Het Oranjefonds heeft de aanvraag van Voedselbank Lelystad met een substantiële bijdrage van € 20.000,- gehonoreerd. Dit fonds heeft als doelstelling ‘een samenleving waarin iedereen mee kan doen en niemand er alleen voor staat’. Voedselbanken dragen in belangrijke mate bij aan die doelstelling. 

Rabo-cheque 
Een belangrijke bijdrage was ook die van het lokale Coöperatief Dividend van Rabobank Het Nieuwe Land. Dat werd bij de ingebruikname van de vrachtwagen zichtbaar gemaakt door de symbolische uitreiking van een cheque van € 20.000,- door Janet Klijnstra, voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Rabobank. “Rabobank reserveert jaarlijks een deel van de winst voor aanvragen die bijdragen aan lokale maatschappelijke initiatieven zoals het project van de voedselbank,” aldus Janet Klijnstra. “We ondersteunen hiermee graag de hulp die mensen door een moeilijke periode heen moet helpen. Op deze manier kunnen we daadwerkelijk iets teruggeven aan de samenleving, dat is waar het lokale Coöperatief Dividend voor bedoeld is.” 

Herkenbaar en in stijl
De nieuwe koelauto van Voedselbank Lelystad wordt een opvallende verschijning op de weg. De vrachtwagen valt op door zijn kleurstelling en is herkenbaar aan de prints in de huisstijl van de Vereniging van Voedselbanken Nederland, waar de Lelystadse voedselbank bij is aangesloten. De belettering is aangebracht door MEMO Reclame. Dit Lelystadse bedrijf bestaat nu 50 jaar en neemt de kosten van het printen en beplakken van de koelauto voor eigen rekening. 

Nieuwe chauffeursploeg
Voor het besturen van de nieuwe vrachtwagen is uit het vrijwilligersbestand van Voedselbank Lelystad een chauffeursploeg samengesteld. Waar voor de oude bestelwagen nog kon worden volstaan met rijbewijs BE, is voor de nieuwe koelauto het vrachtwagenbewijs (rijbewijs C) nodig. Een deel van de chauffeurs is of gaat nog in opleiding. Voorzitter Theo Grootjen gaf de autosleutels na de eigendomsoverdracht door aan de coördinator logistiek, Henk Fernhout, met het verzoek om voorzichtig en verantwoordelijk om te gaan met de nieuwe koelauto. 

Sponsorwervingsactie
Tegelijk met de feestelijke ingebruikname van de nieuwe vrachtwagen is Voedselbank Lelystad een wervingsactie gestart voor het vullen van reclamevlakken op de zijkanten van de wagen. Daarmee hoopt de voedselbank voldoende geld op te halen om een belangrijk deel van alle jaarlijkse kosten van de vrachtwagen te kunnen betalen. Bedrijven die geïnteresseerd zijn in naamsvermelding op de nieuwe vrachtwagen van de Voedselbank kunnen contact opnemen met de secretaris: Kees van den Haspel, , 06 – 12332278 of met Dirk Jan Verdoorn, oud-voorzitter van Bedrijfskring Lelystad. Hij maakt zich de komende periode sterk om bedrijven te werven als sponsor voor de Voedselbank. Voor geïnteresseerde bedrijven is een leaflet beschikbaar met informatie over de advertentiemogelijkheden en bijbehorende tarieven. Deze informatie kan worden opgevraagd via onder vermelding van ‘sponsorinformatie’.


Nieuwe vrachtwagen voor Voedselbank Lelystad

Voedselbank Lelystad heeft een nieuwe vrachtwagen met koelsysteem gekocht. Het gaat om een Mercedes Atego van 2½ jaar oud met weinig kilometers op de teller. De aanschaf vergt een investering van 140.000 euro, een bedrag dat met bijdragen van derden (Voedselbanken Nederland, Oranjefonds, Rabobank) en dankzij een eigen spaarpotje van Voedselbank Lelystad bij elkaar is gebracht. Met de vrachtwagen die aan alle tegenwoordige en voorzienbare veiligheids- en milieueisen voldoet, kan Voedselbank Lelystad weer jaren vooruit. Maandag 17 juli wordt de nieuwe vrachtwagen feestelijk afgeleverd in een bijeenkomst met alle vrijwilligers in het pand van de Voedselbank.

De vrachtwagen is een onmisbare schakel in de voedselvoorziening voor klanten van de Voedselbank. Hiermee wordt wekelijks voedsel vanuit verschillende distributiepunten en bij diverse leveranciers uit stad en polder naar het pand van de Voedselbank in Lelystad gebracht. Een schakel die bovendien aan alle wet- en regelgeving op het gebied van voedselveiligheid moet voldoen en daarop ook door de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) wordt gecontroleerd. Een goed functionerend koelsysteem is daarvoor een vereiste. De aangeboden vrachtwagen met koelsysteem was daarom voor Voedselbank Lelystad een buitenkans die met beide handen is aangegrepen.

De nieuwe vrachtwagen vervangt de bestaande vrachtwagen, die dringend aan vervanging toe was. De onderhoudskosten om hem veilig de weg op te sturen, liepen op. Het laadvermogen was te gering waardoor meerdere ritten nodig waren om alle aangeboden voedsel te kunnen vervoeren.

Rijbewijs C
Voor het besturen van de nieuwe vrachtwagen heeft Voedselbank Lelystad chauffeurs met rijbewijs C nodig. De oude vrachtwagen was meer een bestelbus waarvoor rijbewijs BE volstond. Om voldoende chauffeurs te hebben, krijgen sommige chauffeurs de opleidingskosten tot vrachtwagenchauffeur vergoed. In ruil verplichten zij zich om een bepaalde tijd voor de Voedselbank te blijven rijden.

Feestelijke inwijding
De nieuwe vrachtwagen wordt maandag 17 juli bij Voedselbank Lelystad afgeleverd. Dat gaat gepaard met een officiële overhandiging van de autosleutels aan het bestuur en vervolgens aan de chauffeursploeg die vanaf de volgende dag de voedselritten gaan rijden. Alle vrijwilligers van de Voedselbank zijn van harte uitgenodigd bij de aflevering en inwijding van de nieuwe vrachtwagen aanwezig te zijn.

Sponsorwervingsactie
Tegelijk met de feestelijke ingebruikname van de nieuwe vrachtwagen start Voedselbank Lelystad een wervingsactie voor het vullen van reclamevlakken op de zijkanten van de wagen. Daarmee hoopt de Voedselbank voldoende geld op te halen om een belangrijk deel van alle jaarlijkse kosten van de vrachtwagen te kunnen betalen. Bedrijven die geïnteresseerd zijn in naamsvermelding op de nieuwe vrachtwagen van de Voedselbank kunnen contact opnemen met de secretaris: Kees van den Haspel, , 06 – 12332278 of met Dirk Jan Verdoorn, oud-voorzitter van Bedrijfskring Lelystad die de komende periode zich sterk maakt om bedrijven te werven als sponsor van de Voedselbank. Voor geïnteresseerde bedrijven is een leaflet beschikbaar met informatie over de advertentiemogelijkheden en bijbehorende tarieven. Deze informatie kan worden opgevraagd via onder vermelding van ‘sponsorinformatie’.


Gevraagd: Coördinator winkelacties

Winkelacties bij Lelystadse supermarkten vormen een belangrijke bron van voedselproducten voor klanten van Voedselbank Lelystad. Ze zijn vooral bedoeld om de voorraden houdbare producten aan te vullen. Ze vinden in de regel plaats in het weekend: op vrijdag en/of op zaterdag. Voor het organiseren van dergelijke acties vraagt Voedselbank Lelystad nu een aparte coördinator, die dergelijke acties in nauw overleg gaat doen met de coördinator voedselverwerving.

De winkelactie bij AH Voorhof op 14 en 15 april jl. leverde 96 kratten houdbare producten op. Foto: © Fotostudio Wierd

Bij winkelacties wordt winkelende klanten gevraagd om naast de eigen boodschappen ook enkele specifieke producten in te kopen en af te staan aan mensen die tijdelijk niet genoeg geld hebben om dagelijks een volledige maaltijd op tafel te zetten. Met de hulp van de voedselbank lukt het deze mensen om door een moeilijke tijd te komen zonder dat het ten koste gaat van dagelijks voldoende en gezond voedsel.

Als coördinator winkelacties maak je afspraken met bedrijfsleiders/managers van supermarkten over de samenstelling van te vragen producten. Je regelt het oproepen en het inroosteren van de voor de actie benodigde vrijwilligers. Na afloop van de actie worden de verzamelde producten afgevoerd naar en opgeslagen in het pand van de voedselbank.

Nadere info en contact
Een volledige omschrijving van de functie coördinator winkelactie staat op de webpagina Vacatures – Voedselbank Lelystad. Daar vind je ook omschrijvingen van nog andere vacante functies. Contact over deze functies bij de coördinator vrijwilligers, Jan Braber, tel. 06-20537290 of via .


Nieuwe poloshirts met dank aan De Groene Sluis

Medewerkers van Voedselbank Lelystad hebben nieuwe poloshirts! Kringloopwinkel De Groene Sluis in Lelystad heeft een bedrag van maar liefst 100.000 euro verdeeld onder bijna vijftig goede doelen in en rond Lelystad. Voedselbank Lelystad was een daarvan. Wij kregen een bedrag van € 900,- als bijdrage in de aanschaf van nieuwe poloshirts voor alle circa 120 vrijwillige medewerkers. Inmiddels zijn de shirts aangeschaft en lopen de vrijwilligers er verzorgd en herkenbaar bij, onder andere in de sociale winkel in het pand aan de Wigstraat en bij winkelacties in Lelystadse supermarkten.

De donkerblauwe poloshirts zijn zowel aan de voor- als achterzijde voorzien van het logo en de huisstijl van Voedselbanken Nederland, waar Voedselbank Lelystad bij is aangesloten.

Wij danken het bestuur van De Groene Sluis en de fondscommissie voor de positieve beoordeling van onze aanvraag. Het toegekende bedrag is goed besteed!


Hartelijk dank voor al uw hulp in 2022!

Voedselbank Lelystad bedankt al haar leveranciers, subsidieverleners, bedrijven en particulieren voor alle steun, in geld of in natura, die in 2022 werd gegeven. ‘Als essentiële voorziening konden wij er zijn voor de ruim 260 klanten oftewel voor meer dan 700 mensen die wekelijks geholpen worden met tijdelijke voedselhulp,’ zo schrijft het bestuur van Voedselbank Lelystad in een deze week in huis-aan-huisblad Flevo Post gepubliceerde advertentie.

Het dankwoord betreft ook de meer dan honderd vrijwilligers die zich in welke functie dan ook inzetten om klanten van voldoende goed en gezond voedsel te voorzien en daarmee ook een bijdrage leveren aan het voorkomen van voedselverspilling.

Het bestuur wenst iedereen een voorspoedig en gezond 2023 en hoopt ook in 2023 weer op voldoende steun mogen rekenen.

Klik hier om de bedankadvertentie in de Lelystad-editie van de Flevo Post te bekijken.


Let op: Albert Heijn roept speltbrood terug vanwege stukjes metaal

Mogelijk kan dit brood ook via onze voedselbank zijn verspreid. Ons advies is het product niet te gebruiken en weg te gooien.

Meer info: NOS.nl

Energietoeslag niet nodig? Maak het over naar de Voedselbank!

Voedselbank Lelystad ontvangt spontaan extra donaties van mensen die de van de rijksoverheid ontvangen energietoeslag niet nodig hebben. Zo komen er nu meerdere bedragen binnen, waarvan in een aantal gevallen precies € 190,- oftewel de compensatie die iedereen in november en december krijgt voor de gestegen energieprijzen. Voedselbank Lelystad is zeer erkentelijk voor deze extra inkomsten.

De landelijke trend dat steeds meer mensen voor voldoende en gezond voedsel afhankelijk zijn van de voedselbanken, is inmiddels ook merkbaar bij Voedselbank Lelystad. De extra inkomsten worden dan ook besteed aan het inkopen van extra voedsel en voor dekking van de ook voor de Voedselbank gestegen exploitatielasten. In de noodzakelijke behoefte aan voedsel kan Voedselbank Lelystad nog steeds voorzien.

Energietoeslag niet nodig?
Wie zijn/haar energietoeslag niet nodig heeft en het voorbeeld van anderen willen volgen om het geheel of gedeeltelijk ten goede te laten komen aan mensen die geen geld meer hebben om dagelijks een volledige maaltijd op tafel te zetten, kan doneren middels iDEAL of een bijdrage overmaken op rekeningnummer NL18 RABO 0330 5961 01 of NL45 INGB 0004 8663 70 ten name van Voedselbank Lelystad.

Gratis en vrijwillig
Voedselbank Lelystad maakt deel van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Uitgangspunt is dat voedsel altijd gratis is voor wie bij de Voedselbank is ingeschreven. De meer dan 120 vrijwilligers bij Voedselbank Lelystad doen hun werk zonder enige vergoeding. Wie ook als vrijwilliger een steentje wil bijdragen in de plaatselijke noodzakelijke voedselvoorziening kan voor informatie terecht op de website www.voedselbanklelystad.nl of zich aanmelden via .


Voedselbank Lelystad doet mee met digitale collecte Armoedefonds

Van 10 oktober tot 31 oktober is de digitale collecte Armoedehulp. Voedselbank Lelystad is één van de armoedehulporganisaties waarvoor wordt gecollecteerd. Er is een speciale collectebus voor onze voedselbank aangemaakt op de website van het Armoedefonds.

Als collectedoel hebben we de vervanging van onze vrachtwagen met koelsysteem opgegeven. Je kan meehelpen geld in te zamelen door de collectebus onder de aandacht te brengen van je familie, vrienden en kennissen. Dat kun je doen door de link naar de collectebus danwel de QR-code te delen op sociale media (Facebook, Instagram, TikTok, e.d.), te mailen of te appen.

Elke euro die binnenkomt wordt verdubbeld door het Armoedefonds met een maximum van € 1.250,-

Doe mee met de digitale collecte Armoedehulp


‘Maatschappelijke themaprijs’ van Rabo voor Voedselbank Lelystad

De jaarlijkse Rabo Club Support Actie heeft dit jaar duizend euro extra opgeleverd. Bovenop het bedrag van € 1.140,66 als gevolg van door Rabo-rekeninghouders op de Voedselbank Lelystad uitgebrachte stemmen, was er een extra ‘maatschappelijke themaprijs’ van € 1.000,-. Dat betekent dat de Voedselbank in totaal een bedrag van €2.140,66 op haar rekening bijgeschreven krijgt. Het geld is bestemd als reservering voor de noodzakelijke vervanging van de vrachtwagen met koelsysteem.

Finale met Erben Wennemars
De uitslag van de Rabo Club Support Actie werd donderdag 6 oktober jl. bekendgemaakt op een door Rabo georganiseerde finaleavond. Daarop werden de organisaties die een ‘maatschappelijke themaprijs’ kregen toegekend extra in het zonnetje gezet. Daar hoorden opnames van de feestelijke uitreiking van de cheque aan Voedselbank Lelystad bij. Die uitreiking gebeurde in het pand van de Voedselbank aan de Wigstraat door oud topschaatser en tv-commentator Erben Wennemars. Secretaris Kees van de Haspel nam de cheque onder de feestelijke tonen van een door Rabo ingehuurde blaaskapel in ontvangst. Hij sprak waarderende woorden over de Rabo-actie en bedankte voor de extra bijdrage.

Meer acties voor nieuwe koelauto
‘Onze koelauto is dringend aan vervanging toe. We ruilen deze graag in voor een nieuw en duurzamer type,’ aldus Kees van de Haspel. ‘De komende periode zetten we daarom in op het verkrijgen van voldoende middelen voor zo’n nieuwe koelauto. Die is nodig om het voedsel voor onze klanten goed, veilig en verantwoord te kunnen vervoeren. Ook als Voedselbank moeten we voldoen aan de eisen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Substantiële acties en donaties, zoals die van Rabo Club Support, maar ook kleinere giften van bedrijven en particulieren blijven meer dan welkom.


Voedselbank Lelystad zoekt twee nieuwe bestuursleden

Voedselbank Lelystad gaat met spoed op zoek naar twee nieuwe bestuursleden. Als gevolg van privéomstandigheden kunnen twee bestuursleden hun vrijwilligerswerk bij de voedselbank niet langer voortzetten. Eén bestuurslid is met onmiddellijke ingang gestopt; de ander stopt per 1 november. Voor hen in de plaats zoekt het zittende bestuur nu twee nieuwe geschikte kandidaten.

De vacante functies betreffen een bestuurder ‘Facilitaire Zaken’ (beheer van gebouwen, materieel en materiaal) en Voedselveiligheid en een bestuurder die verantwoordelijk is voor het vrijwilligers- en klantenbeleid.

Aanmelden van kandidaten

Mensen die geïnteresseerd zijn in een bestuursfunctie bij Voedselbank Lelystad of een geschikte kandidaat weten, kunnen contact opnemen met het zittende bestuur. Dat kan per mail () of per telefoon (06 - 12332278). Een bezoek aan de Voedselbank waarbij kennis kan worden gemaakt de dagelijkse praktijk behoort tot de mogelijkheden. Een uitgebreide functieomschrijving wordt op aanvraag toegezonden. Meer informatie onder andere op de website: www.voedselbanklelystad.nl en Facebook.