Jaarrekening 2023 sluit met positief resultaat

Voedselbank Lelystad heeft het jaar 2023 afgesloten met een gering positief resultaat. Het jaarverslag met daarin een bestuurlijke en financiële verantwoording is gepubliceerd op de website van de voedselbank onder het tabblad Feiten en cijfers.

De grootste uitgave in 2023 was de aanschaf van een nieuwe vrachtauto en aanvullende daarmee verband houdende kosten, zoals de opleidingskosten van (extra) chauffeurs voor het vereiste rijbewijs C. De nieuwe koelauto wordt tegen kostprijs ook ingezet voor de grotere transporten van voedselbanken in Flevoland en direct daarbuiten. “Onder andere de voedselvoorziening in Noord Nederland helpen we daarmee. De meest aansprekende was in 2023 het vervoer van de fruitoogst in Flevoland voor de Groente en Fruit Brigade (een dochteronderneming van de Vereniging Voedselbanken Nederland),” zo staat in het jaarverslag.

Een andere grote investering was de aanschaf en plaatsing van 84 zonnepanelen op het dak van het pand van de voedselbank op bedrijventerrein Gildenhof. Hiermee denkt de voedselbank de energiekosten in de toekomst betaalbaar te houden. Afhankelijk van de feitelijke stroomprijzen, worden de kosten in 5 tot 7 jaar terugverdiend.

Een forse tegenvaller kwam van het benodigde onderhoud van installaties, met name van de koel- en vriescel. Dit leverde een strop op van bijna € 10.000,-.

Tegenover de extra uitgaven stonden gelukkig ook extra ontvangsten. Zowel de particuliere giften als de donaties en sponsoring van bedrijven waren hoger dan begroot, respectievelijk circa €16.000 en €12.000,- . Met nog een aantal incidentele baten kon Voedselbank Lelystad het jaar afsluiten met een gering positief resultaat van € 537,-.

10.470 keer voedselhulp
Klanten hebben in 2023 10.470 keer voedselhulp gekregen. De meesten kwamen wekelijks zelf naar de winkel. Er was een groot verloop onder de klanten. Eind december waren 208 huishoudens ingeschreven als klant. In die gezinnen zijn 231 kinderen onder de 18 jaar. 244 Klanten konden stoppen in 2023. Er was dus ook een forse instroom van nieuwe klanten.

Vrijwilligers
In 2023 kwamen 25 nieuwe vrijwilligers binnen en zijn 14 vrijwilligers gestopt. Gemiddeld over het jaar zijn er 120 vrijwilligers actief.


Voedselbank Lelystad scoort maximaal op voedselveiligheid

Bij de jaarlijkse voedselveiligheidsinspectie heeft Voedselbank Lelystad het maximale aantal van 100 punten gehaald. Dat betekent dat de inspecteur geen tekortkomingen heeft geconstateerd in het vervoeren, sorteren, bewaren en uitdelen van voedsel. Klanten van de voedselbank zijn hiermee dus zeker dat ze veilig en gezond voedsel krijgen.

De inspectie is een jaarlijkse controle of wordt voldaan aan de eisen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), uitgevoerd door een onafhankelijk inspectiebureau (Houwers), in opdracht van de Vereniging van Voedselbanken Nederland (VBN).

Bij een inspectie op voedselveiligheid wordt het gehele proces van transport, verwerking, opslag en verstrekking van voedsel gecontroleerd. Voor alles wat niet goed gaat, worden punten gekort op het maximum van 100 punten. Behaal je 80 tot 100 punten, dan is de score goed; 55 tot 79 punten is voldoende; bij 55 punten of minder wordt de voedselbankvestiging gesloten.

Alle verbeterpunten die bij een inspectie worden aangedragen moeten binnen vier weken gerealiseerd zijn. Vorig jaar behaalde Voedselbank Lelystad nog 84 punten. Het werken aan verdere verbetering heeft dus resultaat gehad. Nu de maximale score is gehaald bestaat de uitdaging uit het op peil houden en het verder optimaliseren van de processen. Het op basis van de score toegekende veiligheidscertificaat voor dit jaar krijgt dan ook met een zekere trots een mooie plek aan de wand in het pand van de voedselbank aan de Wigstraat (bedrijventerrein Gildenhof).

Het succes is voor een groot deel toe te schrijven aan de aanstelling van een speciale coördinator voedselveiligheid in de persoon van Martin Pielage. Hij werkt sinds zijn aanstelling begin vorig jaar aan kennisbevordering op het gebied van hygiëne en wettelijke regelgeving en aan bewustwording van voedselveilig gedrag binnen de voedselbank.


Netwerkt werving & selectie schenkt 11.000 euro

Netwerkt, het werving- en selectiebureau gespecialiseerd in retail, uit Almere verraste Voedselbank Lelystad met een cheque van maar liefst elfduizend euro. Voedselbankvrijwilligers Renske van Schoten en Kees van Arendonk namen de cheque in ontvangst.

Over de precieze bestemming van het bedrag wordt nog nagedacht. Mogelijk wordt het gebruikt voor de aanschaf van een (elektrische) bestelbus voor het inzamelen en bezorgen van voedsel: een van de gedefinieerde spaardoelen van de Lelystadse voedselbank.

Netwerkt heeft als beleid dat ze 5% van hun jaarwinst schenken aan enkele goede doelen. Voedselbank Lelystad was al eerder bij het werving- en selectiebureaubureau in beeld. Als bijdrage in de aanschaf van een nieuwe koelauto, kreeg de voedselbank vorig jaar al een mooi bedrag van € 2.500,-. De nieuwe cheque met een ruim vier keer zo groot bedrag werd gebracht door de beide directeur-eigenaren van Netwerkt, Faila den Boon en Chris Overbeek.

Voedselbank Lelystad is zeer dankbaar voor deze donatie. De cheque krijgt een mooi plekje in de inpakhal tussen diverse andere cheques die de voedselbank in de loop der tijd mocht ontvangen. Het maakt zichtbaar dat het werk van Voedselbank Lelystad brede steun geniet in de samenleving.

Netwerkt uit Almere is landelijk actief en gespecialiseerd in de werving en selectie van personeel voor de detailhandel.


Hartelijk dank en de beste wensen

Het einde van het jaar is altijd een moment waarop je terugkijkt op het afgelopen jaar - ook als Voedselbank - en vooruitkijkt naar het komende jaar: wat ligt er in het verschiet? Naast bijzondere ijkpunten die het jaar 2023 kenmerken, zoals de aanschaf van een nieuwe koelwagen en de investering in zonnepanelen, is het belangrijk om te weten dat de pijlers waarop onze organisatie rust een constante zijn. De eerste pijler zijn de ongeveer 120 gemotiveerde vrijwilligers die zich wekelijks inzetten om een grote groep Lelystedelingen van goed en gezond voedsel te voorzien. De andere pijler wordt gevormd door alle donateurs, sponsoren, bedrijven, verenigingen, kerken, scholen, organisaties en vele particulieren die het werk van Voedselbank Lelystad mogelijk maken.

Tegen iedereen die ons werk steunt en een warm hart toedraagt, zeggen wij:

Hartelijk dank!

Voedselbank Lelystad wenst u fijne feestdagen, een gezond en voorspoedig 2024.


Ruim 600 kerstmaaltijden voor Voedselbank

Kerstdrukte bij Voedselbank Lelystad: eigenaar van restaurant Silver en voorzitter van horecabond afdeling Lelystad Corrie Hop levert meer dan 600 zorgvuldig samengestelde ingevroren kerstmaaltijden af. Klanten van de voedselbank kunnen daarmee volgens het bijgeleverde recept hun eigen kerstdiner bereiden. De actie is een succes mede dankzij de medewerking van praktijkschool De Steiger. De gerechten werden door leerlingen bereid en in op te warmen bakjes verpakt. Naast een extra mooie kerst voor klanten van de voedselbank, draagt het initiatief van Corrie Hop ook bij aan het tegengaan van voedselverspilling. Doelstellingen die opgesloten zitten in de missie van de voedselbanken.

De kerstmaaltijdenactie van Corrie Hop en praktijkschool De Steiger leverde de nodige publiciteit op:
Omroep Flevoland: Restauranteigenaar regelt ruim 600 luxe kerstmaaltijden voor stadsgenoten met weinig geld
De Stentor: Restauranteigenaar Corrie (61) stelt maaltijdboxen samen voor voedselbank Lelystad: ‘Ook om verspilling aan te kaarten’


Ladies’ Circle Flevoland geeft kerstcadeautjes

De jaarlijkse kerstactie van de Ladies’ Circle Flevoland heeft weer vele cadeautjes opgeleverd voor kinderen van klanten van de voedselbank. De actie bestond dit jaar uit het plaatsen van een kerstboom op scholen in Lelystad, Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen. De ballen in de boom hadden het opschrift ‘jongen’ plus een leeftijd of ‘meisje’ plus een leeftijd. Leerlingen mochten een bal uit de boom halen en voor die jongen of meisje een kerstcadeautje kopen.

Volgens Josje Wolfer-Waagmeester en Nicole Duncker-Baarslag waren de bomen razendsnel leeg. Het resultaat kwamen Josje en Nicole afleveren bij de voedselbank. Namens alle kinderen hartelijk dank.  


Koelauto Voedselbank Lelystad biedt sponsoren reclameruimte

Lelystad Airport en kringloopwinkel De Groene Sluis zijn de eerste bedrijven die gebruikmaken van de mogelijkheid om zich te laten zien op de koelauto van Voedselbank Lelystad. Christel Slagt, manager marketing en communicatie bij Lelystad Airport en Janneke Pikkert, projectmanager bij De Groene Sluis, onthulden elk hun eigen promotie-uiting op de door MEMO Reclame beplakte wagen. Daarmee zijn zij de eersten die op deze manier hun naam verbinden aan Voedselbank Lelystad en zo meehelpen om de vrachtwagen in bedrijf te houden. De in juli aangeschafte nieuwe vrachtwagen is een onmisbare schakel in de voedselvoorziening aan mensen in armoe.

Janneke Pikkert onthult logo De Groene Sluis
© Fotostudio Wierd

Voor De Groene Sluis is vermelding van hun kringloopwinkel op de koelauto van de Voedselbank een logische keuze. ‘Onze activiteiten en die van de voedselbank liggen in elkaars verlengde. Ook wij zijn een vrijwilligersorganisatie met een maatschappelijke opdracht en een milieudoelstelling. Verschillende doelgroepen in Lelystad profiteren direct en indirect van ons werk, ook de allerarmsten. Winsten keren wij uit aan meerdere goede doelen. Steun voor Voedselbank Lelystad in een vorm die ook bijdraagt aan onze eigen naamsbekendheid is dus een win-win situatie,’ aldus Janneke Pikkert.

Met naamsvermelding op de koelwagen steunt Lelystad Airport mensen die het even moeilijk hebben. ‘De Voedselbank heeft ons duidelijk gemaakt hoe belangrijk dat is. Door te adverteren op de koelauto, kan deze blijven rijden en leveren wij een bijdrage aan het in standhouden van een verantwoorde voedselvoorziening in Lelystad en omliggende regio,’ aldus Christel Slagt.

Christel Slagt en Richard Sikkema onthullen logo Lelystad Airport © Fotostudio Wierd

Sponsoractie loopt door
Met het aanbrengen van de eerste promotie-uitingen op de koelauto begint voor Voedselbank Lelystad de sponsoractie pas echt. Nu deze bedrijven over de brug zijn, hoopt de voedselbank snel op andere bedrijven die het voorbeeld van Lelystad Airport en De Groene Sluis volgen. Met straks een nieuw jaar voor de boeg komen er ook weer promotiebudgetten vrij. Voedselbank Lelystad heeft oud-voorzitter van Bedrijfskring Lelystad DirkJan Verdoorn in de arm genomen om zich bij bedrijven in de kijker te spelen.

In totaal heeft Voedselbank Lelystad 15 reclamevlakken op de koelauto beschikbaar. Als deze worden gevuld, levert dat voldoende geld op om een belangrijk deel van alle jaarlijkse kosten van de vrachtwagen te kunnen betalen. De twee jaar oude vrachtwagen is in juli 2023 aangeschaft ter vervanging van de afgeschreven oude bestelwagen.

Voorzitter Theo Grootjen: ‘Als voedselbank is het mooi dat we mogen rekenen op een breed maatschappelijk draagvlak, bij zowel particulieren als bedrijven. Die steun blijft nodig. De investering in een nieuwe vrachtwagen was een rib uit ons lijf, maar ook noodzakelijk. Nu we er een halfjaar mee hebben gereden, zien we hoe de vrachtwagen zijn diensten bewijst. Niet alleen voor onze eigen voedselbank, maar ook voor voedselbanken in de omgeving. Wil de auto blijven rijden, dan is het fijn om voor alle jaarlijkse kosten, zoals onderhoud, vervanging van onderdelen, brandstof e.d. een potje te hebben waar we dat uit kunnen bekostigen. Want, bedenk wel: we doen het voor mensen.’

Nadere informatie
Bedrijven die geïnteresseerd zijn in naamsvermelding op de vrachtwagen van de Voedselbank kunnen contact opnemen met de secretaris: Kees van den Haspel, , 06 – 12332278 of met Dirk Jan Verdoorn, oud-voorzitter van Bedrijfskring Lelystad. Voor geïnteresseerde bedrijven is een leaflet beschikbaar met informatie over de advertentiemogelijkheden en bijbehorende tarieven. Deze informatie kan worden opgevraagd via onder vermelding van ‘sponsorinformatie’.

Eerste sponsors op koelauto Voedselbank Lelystad
© Fotostudio Wierd

 

 


Aviodrome en Voedselbank slaan handen ineen tijdens SintAIRklaas

Honderd kinderen uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben, kunnen dit jaar in Luchtvaartmuseum Aviodrome gratis deelnemen aan SintAIRklaas, het sinterklaasevenement van het luchtvaartmuseum. Aviodrome heeft hiervoor de samenwerking opgezocht met Voedselbank Lelystad.

General manager van Aviodrome Coen Hoozemans: “De Sint is straks weer in het land! Voor veel kinderen betekent het dat ze lekker verwend worden met leuke cadeautjes en lekker snoepgoed. Helaas is dat niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom hebben we Voedselbank Lelystad benaderd of we iets konden betekenen voor deze kinderen. En dat kon! We zijn erg blij dat we deze kinderen een feestelijke tijd mogen geven in Aviodrome.”

Binnenkort worden bij Voedselbank Lelystad knutselkleurplaten uitgedeeld die de kinderen kunnen knutselen tot een schoen. Op vertoon van het knutselwerkje krijgen de kinderen tijdens het eerste weekend gratis toegang tot Aviodrome. Ook mogen ze één persoon meenemen. De geknutselde schoen wordt aan het begin van het bezoek aan Aviodrome gezet. Hoozemans: “En ze krijgen de schoen gevuld weer mee naar huis!”

De secretaris van Voedselbank Lelystad Kees van den Haspel: “De feestdagen staan weer voor de deur en dat kan confronterend zijn voor gezinnen die voedselhulp nodig hebben. We zijn erg blij dat Aviodrome denkt aan deze groep mensen en het mogelijk maakt dat ze mee kunnen doen!”

SintAirways
Evenals voorgaande jaren is Aviodrome de thuisbasis van SintAirways, het pakjesvliegtuig van Sinterklaas. In het Schipholgebouw worden verschillende activiteiten georganiseerd. Hier leren de kinderen wat er komt kijken bij het inpakken, plannen en verspreiden van de cadeaus. De kinderen mogen cadeautjes sorteren en controleren, het vliegtuig voltanken met pepernootolie, hun verlanglijstje inleveren en de cadeautjes in de schoorsteen gooien. Om ze te bedanken voor hun hulp ontvangen ze een Pietlotendiploma.

In de weekenden van 18 & 19 november, 25 & 26 november en 2 & 3 december is SintAIRklaas in Luchtvaartmuseum Aviodrome. Toegang is inbegrepen bij een entreeticket. In verband met de capaciteit is het belangrijk om een tijdslot te reserveren.


Voedselbank in het nieuws bij Omroep Flevoland

De week van 16 t/m 22 oktober 2023 is de Week van de Voedselbanken. Voor Omroep Flevoland was het aanleiding voor een bezoek aan Voedselbank Lelystad om voorzitter Theo Grootjen te bevragen over het functioneren van de voedselbank: hoe zit met de aanvoer van voldoende en goed voedsel, zijn er voldoende financiële middelen, hoe is de intake, toestroom en verloop van klanten geregeld, etc. Dat heeft een mooie reportage opgeleverd waarin de actualiteit van waar voedselbanken mee te maken hebben, onder de aandacht wordt gebracht van de Flevolandse kijkers en luisteraars. Het nieuwsitem is terug te kijken op Omroep Flevoland.

Week van de Voedselbanken
In het kader van de actieweek heeft de landelijke koepelorganisatie van voedselbanken op haar website een aantal korte filmpjes geplaatst over hoe voedselhulp in Nederland in zijn werk gaat. Wie wil weten hoe voedselbanken hun eten inzamelen, hoe de kratjes worden gevuld of hoe mensen in aanmerking kunnen komen voor voedselhulp, krijgt met de filmpjes een goed beeld. Mogelijk stimuleert het mensen ook om zich aan te melden als vrijwilliger. In Lelystad kunnen geïnteresseerden zich aanmelden via of voor meer informatie bellen met de secretaris: 06-12 33 22 78.


Verjaardagstaarten voor kinderen tot en met 12 jaar in Lelystad

Stichting Taartjes voor Lelystad en Voedselbank Lelystad gaan samenwerken om kinderen van gezinnen die van de voedselbank afhankelijk zijn een fijne verjaardag te bezorgen. Vrijwilligers van ‘Taartjes voor Lelystad’ bakken de taarten; Voedselbank Lelystad zorgt dat ze bij de jarigen komen. Alle kinderen in de leeftijd van 1 t/m 12 jaar krijgen zo’n heerlijke zelf gebakken taart.

Maandag 25 september was de start van de samenwerking met de overdracht van de eerste taarten voor 13 kinderen die in oktober jarig zijn. Monique Raad, penningmeester van de Stichting, overhandigde de eerste verjaardagstaarten aan Brenda de Grijs en Theo Grootjen, respectievelijk coördinator voedselbeheer en voorzitter bij Voedselbank Lelystad.

‘Gezinnen maken dankbaar gebruik van het aanbod van zo’n verjaardagstaart. Als voedselbank werken we al samen met de stichting Jarige Job. Die zorgt voor een feestelijk pakket met daarin alles om je verjaardag te vieren, thuis en op school. Nu komt daar nog een unieke, lekkere en mooi versierde taart bij. Dat maakt het verjaardagsfeest compleet’, aldus Brenda.

Monique Raad: ‘Het initiatief voor Taartjes voor Lelystad is ontstaan uit de wens om een glimlach te toveren op de gezichten van kinderen die het moeilijk hebben. Door middel van met liefde gebakken taarten willen wij een positieve en smakelijke bijdrage leveren aan de verjaardag van deze kinderen.’

Hernieuwde samenwerking
De besturen van beide stichtingen zijn zeer tevreden met de hernieuwde samenwerking. Een eerdere samenwerking moest worden stopgezet vanwege aangescherpte voedselveiligheidsregels. Gelukkig is daar nu een oplossing voor gevonden. Theo Grootjen: ‘De samenwerking tussen onze beide stichtingen betekent dat gezinnen en met name kinderen die in onze samenleving tussen wal en schip dreigen te raken gewoon mee kunnen blijven doen. In dit geval even extra aandacht krijgen en hun verjaardag kunnen vieren.’

Oproep voor nieuwe taartenbakkers
De samenwerking tussen Taartjes voor Lelystad en Voedselbank Lelystad betekent ook dat nieuwe taartenbakkers van harte welkom zijn. Monique Raad: ‘Om ons streven naar blije kinderen te verwezenlijken, roepen wij enthousiaste taartenbakkers in Lelystad op om zich bij ons aan te sluiten. Samen kunnen we zorgen voor nog meer taartjes en nog meer vreugde. Of je nu een professional bent of als amateur een passie hebt voor bakken, jouw bijdrage maakt het verschil. Meld je aan als taartenbakker op www.taartjesvoorlelystad.nl en help ons om de kinderen van Lelystad te verwennen met heerlijke taartjes.’

De stichting Taartjes voor Lelystad is afhankelijk van donaties. Elke bijdrage, groot of klein, stelt de stichting in staat om ingrediënten te kopen, verpakkingen te regelen en de benodigde logistiek te verzorgen. Monique Raad: ‘We zijn zeer dankbaar voor alle donaties, waaronder de jaarlijkse gulle gift van kringloopwinkel De Groene Sluis. O.a. hun bijdrage maakt dit project mogelijk. Samen kunnen we het leven van kinderen in Lelystad een beetje mooier maken en ze een reden geven om te lachen. Laten we onze handen ineen slaan en gezamenlijk deel uitmaken van dit letterlijk heerlijke avontuur.