Hartelijk dank voor al uw hulp in 2022!

Voedselbank Lelystad bedankt al haar leveranciers, subsidieverleners, bedrijven en particulieren voor alle steun, in geld of in natura, die in 2022 werd gegeven. ‘Als essentiële voorziening konden wij er zijn voor de ruim 260 klanten oftewel voor meer dan 700 mensen die wekelijks geholpen worden met tijdelijke voedselhulp,’ zo schrijft het bestuur van Voedselbank Lelystad in een deze week in huis-aan-huisblad Flevo Post gepubliceerde advertentie.

Het dankwoord betreft ook de meer dan honderd vrijwilligers die zich in welke functie dan ook inzetten om klanten van voldoende goed en gezond voedsel te voorzien en daarmee ook een bijdrage leveren aan het voorkomen van voedselverspilling.

Het bestuur wenst iedereen een voorspoedig en gezond 2023 en hoopt ook in 2023 weer op voldoende steun mogen rekenen.

Klik hier om de bedankadvertentie in de Lelystad-editie van de Flevo Post te bekijken.