Hartelijk dank voor de vele hulp in 2021!

Daarmee zijn we als Voedselbank Lelystad geholpen om in 2021 13.000 keer voedselhulp te geven. Als essentiële voorziening kon de voedselbank open blijven voor de ruim 260 klanten in Lelystad. Dat zijn meer dan 700 mensen die wekelijks geholpen kunnen worden met tijdelijke voedselhulp.

Hulp voor de voedselbank was er ook in 2021 weer in vele vormen. Zoals de levering van onze vaste voedselleveranciers, de opbrengst van spontane acties van bedrijven en particulieren en de mensen die even langskomen en in natura producten brengen. Met financiële donaties kopen we heel gericht producten in waar we weinig van hebben en die belangrijk zijn voor goede voeding. En natuurlijk was er de hulp van vele nieuwe vrijwilligers die in 2021 kwamen helpen.

Met al die steun en hulp is het fijn werken voor de ruim 110 vrijwilligers. Voedselhulp blijft nodig en is tijdelijk. En het voorkomt verspilling.

We wensen iedereen een voorspoedig en gezond 2022.

Mogen wij ook in 2022 weer op u rekenen?