Gevraagd: Coördinator winkelacties

Winkelacties bij Lelystadse supermarkten vormen een belangrijke bron van voedselproducten voor klanten van Voedselbank Lelystad. Ze zijn vooral bedoeld om de voorraden houdbare producten aan te vullen. Ze vinden in de regel plaats in het weekend: op vrijdag en/of op zaterdag. Voor het organiseren van dergelijke acties vraagt Voedselbank Lelystad nu een aparte coördinator, die dergelijke acties in nauw overleg gaat doen met de coördinator voedselverwerving.

De winkelactie bij AH Voorhof op 14 en 15 april jl. leverde 96 kratten houdbare producten op. Foto: © Fotostudio Wierd

Bij winkelacties wordt winkelende klanten gevraagd om naast de eigen boodschappen ook enkele specifieke producten in te kopen en af te staan aan mensen die tijdelijk niet genoeg geld hebben om dagelijks een volledige maaltijd op tafel te zetten. Met de hulp van de voedselbank lukt het deze mensen om door een moeilijke tijd te komen zonder dat het ten koste gaat van dagelijks voldoende en gezond voedsel.

Als coördinator winkelacties maak je afspraken met bedrijfsleiders/managers van supermarkten over de samenstelling van te vragen producten. Je regelt het oproepen en het inroosteren van de voor de actie benodigde vrijwilligers. Na afloop van de actie worden de verzamelde producten afgevoerd naar en opgeslagen in het pand van de voedselbank.

Nadere info en contact
Een volledige omschrijving van de functie coördinator winkelactie staat op de webpagina Vacatures – Voedselbank Lelystad. Daar vind je ook omschrijvingen van nog andere vacante functies. Contact over deze functies bij de coördinator vrijwilligers, Jan Braber, tel. 06-20537290 of via .