Voedselbank heeft nieuw spaardoel: een elektrische bestelauto

Het bestuur van Voedselbank Lelystad heeft een nieuw spaardoel geformuleerd: een elektrische bestelauto. Voor korte ritten binnen Lelystad en voor kleinschalige leveringen van voedselpakketten is vervoer met de grote koelauto niet handig. Een bestelauto, en bij voorkeur ook nog een duurzaam, dus elektrisch, exemplaar is daarvoor de oplossing.

De komende periode gaat het bestuur op zoek naar het bijeenbrengen van de benodigde financiële middelen daarvoor. Daarvoor worden fondsen aangeschreven en wordt ook een bijdrage gevraagd van de overkoepelende landelijke organisatie: Voedselbanken Nederland.

Haringparty Ondertussen hebben de gezamenlijke Lelystadse serviceclubs het nieuwe spaardoel van Voedselbank Lelystad al omarmd. De serviceclubs gaan zich inzetten voor een royale bijdrage aan de aanschaf van de beoogde elektrische bestelauto. Dat doen zij op de eerste editie van een nieuw te starten traditie: het organiseren van een jaarlijkse haringparty. Tijdens deze ‘Lelystadse Haringparty’ wordt het eerste Lelystadse vaatje haring geveild. De opbrengst is bestemd voor een goed doel binnen de Lelystadse samenleving.

De haringparty wordt georganiseerd op vrijdag 21 juni van 15.30 tot 19.00 uur op de Bataviawerf. Bedrijven als ook particulieren kunnen zich inschrijven en een zogenoemd sponsorpakket afnemen of losse kaarten kopen voor € 25,- per stuk.

De wervingsactie voor deelname aan de haringparty is pas gestart. Voor meer informatie en ook voor aanmelding kunnen belangstellenden terecht op www.haringpartylelystad.nl.

Wilt u Voedselbank Lelystad ook steunen en bijdragen aan bijvoorbeeld de aanschaf van de elektrische bestelauto? Neem dan contact op met de secretaris via of 06 – 123 322 78.

Bekijk de flyer