Hartelijk dank en de beste wensen

Het einde van het jaar is altijd een moment waarop je terugkijkt op het afgelopen jaar – ook als Voedselbank – en vooruitkijkt naar het komende jaar: wat ligt er in het verschiet? Naast bijzondere ijkpunten die het jaar 2023 kenmerken, zoals de aanschaf van een nieuwe koelwagen en de investering in zonnepanelen, is het belangrijk om te weten dat de pijlers waarop onze organisatie rust een constante zijn. De eerste pijler zijn de ongeveer 120 gemotiveerde vrijwilligers die zich wekelijks inzetten om een grote groep Lelystedelingen van goed en gezond voedsel te voorzien. De andere pijler wordt gevormd door alle donateurs, sponsoren, bedrijven, verenigingen, kerken, scholen, organisaties en vele particulieren die het werk van Voedselbank Lelystad mogelijk maken.

Tegen iedereen die ons werk steunt en een warm hart toedraagt, zeggen wij:

Hartelijk dank!

Voedselbank Lelystad wenst u fijne feestdagen, een gezond en voorspoedig 2024.