Voedselbank Lelystad scoort maximaal op voedselveiligheid

Bij de jaarlijkse voedselveiligheidsinspectie heeft Voedselbank Lelystad het maximale aantal van 100 punten gehaald. Dat betekent dat de inspecteur geen tekortkomingen heeft geconstateerd in het vervoeren, sorteren, bewaren en uitdelen van voedsel. Klanten van de voedselbank zijn hiermee dus zeker dat ze veilig en gezond voedsel krijgen.

De inspectie is een jaarlijkse controle of wordt voldaan aan de eisen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), uitgevoerd door een onafhankelijk inspectiebureau (Houwers), in opdracht van de Vereniging van Voedselbanken Nederland (VBN).

Bij een inspectie op voedselveiligheid wordt het gehele proces van transport, verwerking, opslag en verstrekking van voedsel gecontroleerd. Voor alles wat niet goed gaat, worden punten gekort op het maximum van 100 punten. Behaal je 80 tot 100 punten, dan is de score goed; 55 tot 79 punten is voldoende; bij 55 punten of minder wordt de voedselbankvestiging gesloten.

Alle verbeterpunten die bij een inspectie worden aangedragen moeten binnen vier weken gerealiseerd zijn. Vorig jaar behaalde Voedselbank Lelystad nog 84 punten. Het werken aan verdere verbetering heeft dus resultaat gehad. Nu de maximale score is gehaald bestaat de uitdaging uit het op peil houden en het verder optimaliseren van de processen. Het op basis van de score toegekende veiligheidscertificaat voor dit jaar krijgt dan ook met een zekere trots een mooie plek aan de wand in het pand van de voedselbank aan de Wigstraat (bedrijventerrein Gildenhof).

Het succes is voor een groot deel toe te schrijven aan de aanstelling van een speciale coördinator voedselveiligheid in de persoon van Martin Pielage. Hij werkt sinds zijn aanstelling begin vorig jaar aan kennisbevordering op het gebied van hygiëne en wettelijke regelgeving en aan bewustwording van voedselveilig gedrag binnen de voedselbank.