Jaarrekening 2023 sluit met positief resultaat

Voedselbank Lelystad heeft het jaar 2023 afgesloten met een gering positief resultaat. Het jaarverslag met daarin een bestuurlijke en financiële verantwoording is gepubliceerd op de website van de voedselbank onder het tabblad Feiten en cijfers.

De grootste uitgave in 2023 was de aanschaf van een nieuwe vrachtauto en aanvullende daarmee verband houdende kosten, zoals de opleidingskosten van (extra) chauffeurs voor het vereiste rijbewijs C. De nieuwe koelauto wordt tegen kostprijs ook ingezet voor de grotere transporten van voedselbanken in Flevoland en direct daarbuiten. “Onder andere de voedselvoorziening in Noord Nederland helpen we daarmee. De meest aansprekende was in 2023 het vervoer van de fruitoogst in Flevoland voor de Groente en Fruit Brigade (een dochteronderneming van de Vereniging Voedselbanken Nederland),” zo staat in het jaarverslag.

Een andere grote investering was de aanschaf en plaatsing van 84 zonnepanelen op het dak van het pand van de voedselbank op bedrijventerrein Gildenhof. Hiermee denkt de voedselbank de energiekosten in de toekomst betaalbaar te houden. Afhankelijk van de feitelijke stroomprijzen, worden de kosten in 5 tot 7 jaar terugverdiend.

Een forse tegenvaller kwam van het benodigde onderhoud van installaties, met name van de koel- en vriescel. Dit leverde een strop op van bijna € 10.000,-.

Tegenover de extra uitgaven stonden gelukkig ook extra ontvangsten. Zowel de particuliere giften als de donaties en sponsoring van bedrijven waren hoger dan begroot, respectievelijk circa €16.000 en €12.000,- . Met nog een aantal incidentele baten kon Voedselbank Lelystad het jaar afsluiten met een gering positief resultaat van € 537,-.

10.470 keer voedselhulp
Klanten hebben in 2023 10.470 keer voedselhulp gekregen. De meesten kwamen wekelijks zelf naar de winkel. Er was een groot verloop onder de klanten. Eind december waren 208 huishoudens ingeschreven als klant. In die gezinnen zijn 231 kinderen onder de 18 jaar. 244 Klanten konden stoppen in 2023. Er was dus ook een forse instroom van nieuwe klanten.

Vrijwilligers
In 2023 kwamen 25 nieuwe vrijwilligers binnen en zijn 14 vrijwilligers gestopt. Gemiddeld over het jaar zijn er 120 vrijwilligers actief.