Voedselbank Lelystad blijft open!

Actuele informatie vanuit Voedselbank Lelystad omtrent het Corona virus vind je op onze Corona pagina.

Als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus heeft het Corona-team van Voedselbank Lelystad in overleg met de Vereniging Voedselbanken Nederland de volgende afspraken gemaakt:
- De winkel van de voedselbank blijft op woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag geopend.
- Onze medewerkers zijn uitgebreid geïnstrueerd over de naleving van de door het RIVM opgestelde adviezen. Vooralsnog zijn er voldoende zeep en schoonmaakmiddelen.
- Als één van de voorzorgmaatregelen zal het bezoek aan de winkel meer gereguleerd worden, dat wil zeggen steeds in groepen van 3 klanten, terwijl de andere klanten even buiten moeten wachten.
- In de wachtkamer is het aantal stoelen verminderd.
- Regelmatig worden de winkelwagentjes schoon gemaakt.

Er is nauw overleg met de stichting IDO (Interkerkelijk Diaconaal Overleg) over de te nemen maatregelen. Zij staan momenteel paraat om extra medewerkers in te kunnen schakelen om enerzijds te helpen bij de ondersteuning van onze medewerkers en anderzijds hulp te bieden indien klanten niet meer in staat zijn om naar de winkel te komen.

Aanvragen voor assistentie kunnen worden gedaan bij onze klantenadministratie tel: 06 53509356

Vooralsnog is de levering van producten door onze leveranciers gewaarborgd. Sommige (gehamsterde) producten zoals brood, stagneren enigszins.

Om de ontwikkelingen rond het Coronavirus nauwlettend te volgen hebben wij de heer Jan Willem van der Hoek (bestuurslid), als Coördinator Corona-team aangesteld; hij is bereikbaar op tel: 06 30551662


Klanten erg tevreden met vernieuwde voedselbank

Klanten van Voedselbank Lelystad zijn erg tevreden dat ze nu zelf hun voedselpakket kunnen samenstellen. Dat blijkt uit een enquête die de voedselbank onder klanten hield.

Meer dan 95 procent van de ondervraagde klanten vindt het concept een verbetering. Voorheen bepaalde de voedselbank zelf wat er in het pakket ging. "Het zelf samenstellen was een ingrijpende verandering", vertelt voorzitter van de voedselbank Jos Visser. "Maar het is goed aangeslagen."

Wel verwachten klanten nog te vaak dat het aanbod van de voedselbank net zo uitgebreid is als in een supermarkt. "Als je een winkel-concept runt waarin mensen zelf dingen mogen uitzoeken, denken ze vaak ook aan het aanbod van een supermarkt", vertelt Visser. "Daar krijgen we dan soms vragen over, maar ze hebben er wel begrip voor als je het uitlegt dat een voedselbank een ander verhaal is dan een een gewone winkel."

Bron: Omroep Flevoland


Inzamelingsactie Douwe Egberts koffiepunten groot succes

Ook dit jaar is de inzamelingsactie van Douwe Egberts koffiepunten voor de klanten van Voedselbank Lelystad weer bijzonder succesvol geweest. Voor de vrijwilligers was het een gigantische klus om alle punten te tellen, maar het is weer gelukt! Er werden maar liefst 881.970 DE-punten ingeleverd bij diverse inleverpunten in Lelystad. Het is nog even afwachten hoeveel pakken koffie Douwe Egberts hier tegenover gaat stellen maar wij hopen, net als vorig jaar, op rond de 1000 pakken koffie! Voedselbank Lelystad bedankt iedereen die eraan heeft meegewerkt deze actie tot een succes te maken.


Kerstactie Jumbo Jol levert 87 kratten op

Op vrijdag 13 en zaterdag 14 december is een Kerstinzameling gehouden bij de Jumbo op de Jol. Ondanks het barre weer, wisten de warm ingepakte vrijwilligers 87 kratten gevuld te krijgen, met o.a. sinaasappelsap, croissantjes, pannenkoekmeel en kerststaven.

De vele leuke reacties en gulle gaven hielden de stemming er goed in, als ook de vers gebakken oliebollen op zaterdag! En wat te denken van een echtpaar dat een volledig gevulde kar kwam inleveren? Of die ene bloemkool die werd gegeven, opdat er ook iets gezonds bij was? Of die 3 dozen snoepjes, want dat is toch fijn voor de kinderen?

Hulde aan alle klanten bij de Jumbo die zo veel gaven, hulde aan de Jumbo die ons de gelegenheid gaf en natuurlijk hulde aan alle vrijwilligers die zich deze twee dagen hebben ingezet!


Bol.com academy overhandigd cheque

Vandaag heeft Voedselbank Lelystad een cheque ter waarde van € 550,- mogen ontvangen van de Bol.com academy. De cheque werd overhandigd door Arthur van Reijsen, eigenaar van Rapid Meteor.

Rapid Meteor handelt internationaal in consumentengoederen, onder andere als partner op Bol.com. Bol.com neemt hierbij het logistieke proces voor haar rekening, waar Rapid Meteor op haar beurt andere ondernemers inspireert en begeleid in het worden van een Bol.com partner middels de Bol.com academy.

Om onze voedselbank een hart onder de riem te steken is in december een inzameling gehouden onder de aangesloten ondernemers, dit heeft geresulteerd in een cheque van maar liefst € 550,-!

Namens onze klanten bedanken wij alle aangesloten ondernemers.


LelystadDoet bezoekt Voedselbank Lelystad

LelystadDoet bezoekt.... Voedselbank Lelystad. Vrijwilligers vertellen hun verhaal en waarom zij hier vrijwilligerswerk doen.

LelystadDoet is het platform voor vrijwilligerswerk voor alle inwoners van Lelystad. Het doen van vrijwilligerswerk biedt vele voordelen. Zo is het goed voor je gezondheid, blijf je langer fit en ontmoet je nieuwe mensen. Het is leuk om te doen en het is vooral ook heel dankbaar en zinvol om te doen. Als medemens zorgen en regelen we steeds meer voor elkaar. LelystadDoet wilt dit ook stimuleren.

https://www.youtube.com/watch?v=pv3mh-kPkmk


Voedselbank Lelystad zamelt Douwe Egberts waardepunten in

Voedselbank Lelystad voorziet wekelijks meer dan 300 huishoudens van voedsel. Koffie wordt echter sporadisch aangeboden. Daarom roept de voedselbank mensen op hun Douwe Egberts waardepunten te doneren.

Net als vorig jaar verhoogt Douwe Egberts het aantal waardepunten met 15 procent en geeft er vervolgens pakken koffie voor, bestemd voor de klanten van de voedselbank. Zo wil zij mensen in Nederland dichterbij elkaar brengen. Door gezellig bij elkaar op de koffie te komen wordt het contact tussen mensen versterkt.

Inleverpunten

Inleveren van de waardepunten kan de hele maand december in de speciaal daarvoor bestemde dozen die in verschillende supermarkten en kerken in Lelystad staan:

  • AH Boswijk, Kempenaar en Voorhof
  • Jumbo Gordiaan en Jol
  • Plus Botter
  • Kringloopwinkel De Groene Sluis

Vorig jaar was deze actie enorm succesvol en leverde in Lelystad meer dan 1.000 pakken koffie op.


Burgemeester Ina Adema opent de winkel van Voedselbank Lelystad

Donderdag 21 november heeft burgemeester Ina Adema de winkel van Voedselbank Lelystad op ludieke wijze geopend.

In zijn welkomstwoord begroette voorzitter Jos Visser burgemeester Ina Adema en bedankte hij de gemeente voor hun medewerking en de sponsoren die de realisatie van de winkel hebben mogelijk gemaakt, zoals de Vereniging Nederlandse Voedselbanken, kringloopwinkel Groene Sluis en de stichting Vrienden van de Voedselbank voor hun belangrijke financiële bijdrage en ZB Services uit Enschede voor een groot deel van de inrichting.

Hij belichte nog eens de filosofie achter het winkelconcept: door de mensen zelf te laten kiezen uit de voor hen beschikbaar gestelde producten versterkt dat hun eigenwaarde en het vergroot het vermogen om zelf hun leven weer op de rit te krijgen.

Burgemeester Ina Adema bedankte alle vrijwilligers voor hun onbetaalbare en professionele bijdrage aan dit project en sprak haar waardering uit naar de sponsoren. Zij benadrukte nog eens dat het heel erg belangrijk is voor de eigenwaarde van mensen dat zij zelf hun keuzes kunnen maken. Zij verrichte de officiële opening van deze “sociale supermarkt” door met een winkelwagen door een lint te rijden. Hierna liep zij met de winkelwagen langs de schappen om deze te vullen met haar boodschappen, die zij even later weer doneerde aan de voedselbank.

Na een geslaagde try-out ging de winkel op 23 oktober voor de klanten open. Het was even wennen, maar zowel de klanten als de vrijwilligers zijn erg enthousiast geraakt.

Met de komst van het winkelconcept zijn de zes uitdeelpunten, verdeeld over de stad, verdwenen. Iedereen is nu welkom in de winkel aan de Wigstraat 2. Klanten kunnen hier op een vooraf afgesproken tijdstip op woensdag-, donderdag- of vrijdagmiddag hun boodschappen, binnen bepaalde grenzen, zelf samenstellen en meenemen.

Voedselbank Lelystad verstrekt wekelijks aan ca 285 gezinnen gratis voedselhulp. Zij werkt naar de maatstaven van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en is daarvoor gecertificeerd. Dit houdt in dat aan alle eisen inzake voedselveiligheid met de daarbij behorende behandeling wordt voldaan. Gelijktijdig staat ook duurzaamheid hoog in het vaandel.

Foto: Fotostudio Wierd


Stichting Vrienden van de Voedselbank Lelystad, een onmisbare steun

Zoals alle voedselbanken zijn ook wij afhankelijk van giften van bedrijven en sponsoren. Een onmisbare steun is voor ons de ‘’Stichting Vrienden van de Voedselbank Lelystad” die ons helpt met gulle giften en adviezen vanuit het bedrijfsleven. Een van de oprichters van deze stichting is Bert Jan Bakker. Hoog tijd om hem en zijn bedrijf hier eens in het zonnetje te zetten!

Onder auspiciën van Bedrijfskring Lelystad heeft Bert Jan samen met vier andere Lelystedelingen, te weten Irene Medema, Andrew Vosselman, Bob Jannink en Rhode de Heer, in 2016 de Stichting Vrienden van de Voedselbank Lelystad opgericht.

Ik ontmoet Bert Jan Bakker op zijn kantoor aan de Dokweg in Lelystad, op bedrijventerrein Noordersluis waar Berrico FoodCompany nu zo’n vijf jaar is gevestigd. Zijn betrokkenheid bij de Voedselbank is ontstaan toen hij zijn eerste BKL-bijeenkomst (Bedrijfskring Lelystad) bijwoonde. Daar werd hij geraakt door het praatje dat iemand van de voedselbank hield over een vrachtwagen die toen nodig was. Vanuit het besef dat, naast het opbouwen van een eigen bedrijf, een stuk maatschappelijke betrokkenheid ook wel heel erg belangrijk was, heeft hij die avond gelijk een bijdrage van 1.000 euro voor de vrachtwagen toegezegd.

Daarna werd vanuit de BKL mede op zijn initiatief de Stichting Vrienden van de Voedselbank Lelystad opgericht. Een geweldige mogelijkheid met een gestructureerde aanpak om grotere giften van vooral bedrijven binnen te halen. Men heeft afhankelijk van de grootte van de bijdrage, de keuze om beste, grote, goede of fijne vriend van de Voedselbank Lelystad te worden.

De vrachtwagen kwam en daarna ontstond de behoefte aan een ander pand, ook hier werd vanuit de Stichting meegedacht. Zij adviseerden de Voedselbank om een pand te kopen in plaats van te huren en maakten het bestuur van de voedselbank attent op het huidige pand aan de Wigstraat. En eind 2018 waren er de energiezuinige inpandige koel- en vriescellen, die de dure buitencontainers vervingen. Ook was het Bert Jans idee om de vrachtwagen van de Voedselbank als reclamezuil te gaan gebruiken. En ja, het eerste logo op de vrachtwagen was natuurlijk van Berrico!

Berrico FoodCompany werd in 2001 opgericht door Bert Jan Bakker, Renno van Dijk en hun beide echtgenotes Rosita Chang en Foekje van Dijk; zij zijn alle vier managing partners in het bedrijf. Het bedrijf werd gestart op een zolderkamer in Lelystad en het was direct duidelijk dat zij zich wilden richten op gezonde voeding, liefst iets biologisch, iets natuurlijks. Zij kwamen via via in contact met de beginnende Canadese teler en producent van cranberries Fruit d’Or waar het goed mee klikte. Ze gingen deze leverancier vertegenwoordigen in Europa op de zakelijke markt (B2B) en zijn over de jaren samen flink gegroeid. Nog steeds staan ze ieder jaar samen op alle grote aan voedsel en ingrediënten gerelateerde beurzen van Europa.

In tegenstelling tot in de Verenigde Staten was de cranberry in de begintijd in Europa nog redelijk onbekend en werd hier toen nog gezien als een rode rozijn. Langzaam maar zeker werd het assortiment verder uitgebreid en kwamen er naast bevroren cranberries en cranberrysap ook blauwe bessen en zure kersen bij. En weer later goji- en incabessen, moerbei en gedroogde rabarber. Een aantal bessen zijn naturel, anderen worden geïnfuseerd, oftewel met suiker gezoet. Per jaar worden inmiddels meer dan vierhonderd containers vanuit de hele wereld naar Rotterdam verscheept, waarna de producten worden afgezet op de Europese zakelijke markt. De producten, waarvan ongeveer 50% biologisch is, worden opgeslagen op locaties in Nijkerk en Vlissingen. Berrico voegt waarde toe door voorraadposities in te nemen en door in het land van herkomst monsters van de producten te nemen en strenge kwaliteitscontroles uit te voeren. Iets wat steeds belangrijker wordt in een markt waar steeds meer duidelijkheid en openheid in de keten vereist wordt, aangeduid met ‘from farm to fork’.

Inmiddels maken ook zaden en gedroogde groenten om te snacken deel uit van het assortiment. Dat het bedrijf overal ter wereld producten inkoopt en voortdurend inspeelt op de veranderingen in de markt, blijkt uit Bert Jan’s verhaal over de goede contacten die er zijn met bijvoorbeeld de grootste biologische hennepleverancier in China en een grote kokosleverancier in Sri Lanka. Omdat mensen nu minder suiker willen gebruiken speelt Berrico daarop in door gedroogde cranberries te leveren met minder suiker gezoet of zelfs zonder toegevoegde suiker. Ook worden nu kokoswater en ahorn (maple) water geleverd. De groeiende “plant based” markt van vleesvervangers wordt voorzien van hennepzaad,  hennepproteïnen poeder, Jack fruit en andere vezelrijke producten.

Inmiddels is een zoon van Bert Jan ook werkzaam in het bedrijf. Samen met het oorspronkelijke Canadese bedrijf Fruit d’Or is een joint venture opgericht onder de naam Berryceuticals. Zij verkopen cranberry poeders met een hoge waarde aan actieve bestanddelen die worden gebruikt voor voedingssupplementen waarbij gebruik wordt gemaakt van de hele cranberry. Om maar even in fruittermen te blijven, de appel valt dus niet ver van de boom. Wat zou het mooi zijn als dit ook voor zijn vaders enorme inzet voor de Voedselbank van Lelystad geldt.

Harriët Kleijn


Voedselbank Lelystad omgetoverd tot sociale supermarkt

Voedselbank Lelystad is omgebouwd tot een sociale supermarkt. Klanten kunnen er winkelen en onder begeleiding producten uitkiezen, maar alleen voor hen die het niet al te breed hebben.

Zo'n 300 mensen mogen gebruik maken van de supermarkt die net geopend is. Drie dagen in de week is de winkel aan de Wigstraat open. "Het grote voordeel is dat de mensen zelf kunnen kiezen wat ze willen", zegt Jos Visser, voorzitter van de voedselbank in Lelystad.

Betalen voor de spullen, zoals in een gewone supermarkt, hoeft niet. De winkel is dan ook bedoeld speciaal voor mensen die niet veel te besteden hebben. Klant Gerda Atsma vindt de winkel een goed idee. "Voorheen kreeg je van alles in een kistje. Nu kan ik zelf kiezen." Ook Miriam Rederici is zeer te spreken over de sociale supermarkt. "Wat ik lust, dat neem ik. Het andere laat ik voor een ander."

Onbeperkt gratis winkelen mag niet. Er loopt altijd iemand mee in de winkel. Dat zijn begeleiders die precies weten hoeveel producten mensen mogen kiezen. Visser: "Dat is niet om de mensen te betuttelen maar ook om hen te informeren over de producten en wat je ermee kan". Volgens Visser worden er al driftig recepten uitgewisseld. Voor mensen die slecht ter been zijn, blijft Voedselbank Lelystad pakketten uitdelen.


Bron: Omroep Flevoland