KernGezond start inzameling voor voedselbank Lelystad

Afgelopen maanden is de sterke toename van het aantal mensen dat afhankelijk is van voedselhulp vaak in het nieuws geweest. Als maatschappelijk betrokken organisatie wil KernGezond Lelystad zich graag inzetten om de voedselbank te ondersteunen.

‘Kees van Arendonk, coördinator voedselverwerving van voedselbank Lelystad, reageerde meteen heel positief en maakte voor ons heel snel duidelijk hoe hard de extra hulp nodig is’, vertelt Chris Bruijn van KernGezond. ‘Het kan niet zo zijn dat mensen, waaronder ook veel kinderen, niet genoeg voedsel tot hun beschikking hebben. We kunnen natuurlijk het probleem niet oplossen, maar wel proberen om zo veel mogelijk bij te dragen. Daarbij hebben wij gemerkt dat er heel veel mensen zijn die graag anderen helpen, door een inzamelingspunt te worden kunnen we dat faciliteren. Met onze inzameling hopen we een hele berg kerstpakketten te kunnen maken, zodat de klanten van de voedselbank eind december ook kunnen genieten van lekker eten!’.

Volgens van Arendonk heeft Corona veel impact op bijna alle mensen en organisaties, zo ook op de Voedselbanken. Voedselbank Lelystad is nog steeds open dankzij vele vrijwilligers die zich spontaan hebben gemeld sinds het begin van Corona. Gelukkig maar, want het aantal klanten dat wekelijks langs komt om een pakket voedsel op te halen stijgt. Waren het er begin dit jaar nog 300, tegenwoordig worden wekelijks 350 pakketten uitgedeeld aan gezinnen, gezinnetjes en alleenstaanden. Wat de aanvoer van voedsel betreft zijn er gelukkig best veel bedrijven, boeren en supermarkten die doneren. ‘Wat eigenlijk altijd wel krap is’, vertelt hij, ‘zijn lang houdbare producten; denk aan basisproducten als bv pasta, soep, rijst, zonnebloemolie of broodbeleg als jam, maar ook een lekker stukje kaas of een chocolaatje is natuurlijk altijd fijn om een keer aan te treffen in je pakket.’

Van Arendonk geeft aan dat het in Coronatijd vrijwel ondoenlijk is voor de vrijwilligers van de Voedselbank om inzamelacties te houden. Hulp via bedrijven of organisaties is noodzakelijk om de medemens die helaas gebruik moet maken van de Voedselbank tijdens de feestdagen een beetje te kunnen verrassen.

Voor iedereen die graag een donatie wil doen staan er vanaf woensdag 18 november tot en met woensdag 16 december kratten bij KernGezond Lelystad (Badweg 21, gebouw de Koploper) om de producten in te doen.


Het Oranje Fonds doneert € 5.000 aan Voedselbank Lelystad

Persbericht - Voedselbank Lelystad heeft haar uitgiftepunt aan de Wigstraat nr. 2. Dit is een huurpand, gehuurd van de gemeente, waarbij echter alle kosten van onderhoud voor rekening van de voedselbank zijn. De voedselbank is erg blij met dit pand, maar het sanitair is erg gedateerd. Dit is uitermate vervelend voor de vrijwilligers van de voedselbank, die het toch al zwaar hebben in deze Coronatijd. Daarom zijn deze vrijwilligers erg blij dat de sanitaire ruimte verbeterd kan gaan worden dankzij deze bijdrage van 50% in de kosten hiervan van het Oranje Fonds. De voedselbank zoekt overigens nog een sponsor voor de andere 50%.

Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit inspiratie, advies, kennis en geld. Het Fonds kan dit doen dankzij o.a. de Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Noot voor de redactie: voor informatie over het Oranje Fonds neemt u contact op met Nerina Vilchez, Adviseur Publiciteit, via of 030 23 39 348.

Voor informatie over Voedselbank Lelystad kunt u contact opnemen met Jan Willem van der Hoek, 0630 551 662.


Rabo ClubSupport: Stem op Voedselbank Lelystad!

Met Rabo ClubSupport biedt Rabobank ondersteuning aan clubs en verenigingen, om ze sterker te maken voor nu en in de toekomst. Financieel stelt de Rabobank Flevoland dit jaar maar liefst € 100.000,- ter beschikking welke zal worden verdeeld op basis van het aantal stemmen op een club of vereniging. In deze moeilijke Corona tijden kan Voedselbank Lelystad alle steun goed gebruiken, zodat wij veilig voedselhulp kunnen blijven bieden aan de allerarmsten in onze stad. Momenteel verstrekken wij wekelijks voedselhulp aan ruim 300 gezinnen, waaronder zo’n 300 kinderen tot 18 jaar.

Stem jij op Voedselbank Lelystad?
Leden van de Rabobank kunnen vijf stemmen uitbrengen, waarvan maximaal twee op dezelfde organisatie. Stemmers kunnen dus meerdere organisaties blij maken met hun stem. Stemmen kan tot 25 oktober 2020 via de Rabo App of Rabobank.nl/Clubsupport.

Jouw stem is geld waard. Namens onze klanten alvast hartelijk dank voor je steun!


Voedselbanken bereiden zich voor op flinke groei

Voedselbanken bereiden zich voor op een flinke groei in de komende 12 maanden. Door de economische krimp en de stijging van de werkeloosheid zullen meer mensen moeite krijgen om financieel rond te komen. Het klantenaantal bij de voedselbanken is op peildatum 30 juni al met 8,5% toegenomen ten opzichte van dezelfde datum in 2019. Gemiddeld hielpen de 171 voedselbanken dit eerste half jaar 120.000 unieke personen. Van de gebruikelijke zomerdip is dit jaar geen sprake.

Eerste groei zichtbaar- forse lokale en regionale verschillen
In de periode januari tot en met juni 2020 maakten 120.000 unieke personen gebruik van voedselhulp. Op de peildatum 30 juni zijn er 8,5% meer huishoudens die gebruik maken van de voedselbank dan op dezelfde datum in het voorgaande jaar. Opvallend is het enorme verschil tussen voedselbanken. De toename in Amsterdam was met 26% verreweg het grootst. Vrijwel alle grote steden tonen overigens hogere groeicijfers dan gemiddeld. In 44, voornamelijk kleinere, gemeenten daalt het aantal klanten. De meest voor de hand liggende verklaring hiervoor lijkt te liggen in de beroepsgroepen die het  hardst getroffen worden door corona, zoals horeca, de culturele sector, sport en transport. Mensen met dergelijke beroepen maar ook flexwerkers zijn meer dan gemiddeld aanwezig in de grote steden.

Voorbereidingen getroffen voor flinke groei
Gezien de economische krimp, de verwachte faillissementsgolf en het snel oplopende werkloosheidcijfer, bereiden de voedselbanken zich voor op een flinke groei in de komende 12 maanden. Nu al worden wekelijks 1 miljoen producten ingezameld, verdeeld over de 10 Regionale Distributiecentra en via 171 voedselbanken uitgedeeld aan de klanten. De druk op het logistieke proces zal toenemen nu de lokale en regionale verschillen zo groot blijken. Om aan voldoende goed en gezond eten te komen, zullen de voedselbanken ook nieuwe wegen moeten inslaan.

Veel producenten en retailers zijn actief bezig om verspilling aan te pakken, waardoor het aanbod voor de voedselbanken naar verwachting onder druk komt.

Voor het eerste geen ‘zomerdip’
Sinds 2013, het eerste jaar waarop de voedselbanken hun gezamenlijke data publiceren, was er elk jaar een zomerdip zichtbaar. In de periode juni-juli daalde het aantal klanten dan met zo’n 2,5 – 5%. In 2020 constateren de voedselbanken voor het eerst dat er nauwelijks sprake is van een zomerdip en dat de procentuele groei rond de 8,5% blijft in deze maanden. Dit zou een gevolg van corona kunnen zijn.

Voedselbanken roepen op niet te wachten tot het te laat is
Veel mensen die door de corona crisis nu in de problemen komen (bv. ZZP’ers, ondernemers, flexwerkers) zullen onterecht kunnen veronderstellen dat ze niet in aanmerking komen voor voedselhulp omdat ze bv. een eigen koopwoning hebben. De toelatingscriteria van de voedselbanken zijn echter anders. Of je in aanmerking komt voor hulp van de voedselbank, hangt af van de hoeveel geld die je maandelijks overhoudt voor eten en drinken. Eenvoudig gezegd werkt het zo: we tellen alle inkomsten op. En trekken daar vaste lasten vanaf. Denk daarbij aan huur, water en licht. Er blijft dan een bedrag over voor boodschappen en kleding. Is dit bedrag lager dan ons ‘normbedrag’?  Dan kom je in aanmerking.

Voedselbanken roepen mensen op om zich niet nu onnodig in de schulden te steken met alle lange termijn gevolgen van dien. Als corona ons iets leert is dat ‘het iedereen kan overkomen’.

Bron: Voedselbanken Nederland.


Rode Kruis helpt voedselpakketten rondbrengen

Het Rode Kruis helpt Voedselbank Lelystad om voedselpakketten rond te brengen. Vanwege de coronacrisis vragen veel meer klanten dan normaal om het pakket thuis af te leveren. De vraag naar thuisbezorging is vervijfvoudigd.

"Men durft niet meer te komen", verklaart voorzitter Jos Visser van Voedselbank Lelystad de stijging. "Bij ons is het heel moeilijk om die anderhalve-meter-maatregel te handhaven. Om die reden vragen klanten om de doos thuis te brengen."

Normaal worden dertien pakketten per week thuis afgeleverd. Nu zijn dat er zestig. Omdat de Voedselbank dat niet allemaal zelf kan bolwerken, is het Rode Kruis gevraagd om te helpen. Stan Wolswijk: "Het Rode Kruis heeft veel vrijwilligers in haar gelederen. Normaal staan wij op evenementen, maar dat ligt helemaal stil. Veel vrijwilligers willen nu zeker met dit coronavirus hulp verlenen."

In tegenstelling tot de rest van Nederland leveren supermarkten en boeren hier genoeg producten aan om de voedselpakketten te kunnen vullen. En van een massale toeloop van gezinnen die in financiële problemen zijn geraakt door de coronacrisis is bij Voedselbank Lelystad nog geen sprake. Visser: "We hebben drie tot tien mensen erbij gekregen bovenop de driehonderd vaste klanten."

Bron: Omroep Flevoland


Voedselbank Lelystad ontvangt kaartje van burgemeester

Afgelopen week ontvingen wij bijgevoegd kaartje van mevrouw Adema, burgemeester Gemeente Lelystad. Namens alle vrijwilligers bij Voedselbank Lelystad willen wij haar hiervoor hartelijk bedanken. Het zijn verwarrende tijden voor (veelal) onze oudere vrijwilligers, waarvan een groot gedeelte hun aanwezigheid tijdelijk heeft opgeschort. Het is hartverwarmend om te ervaren dat nu veel jongeren zich aanmelden bij de voedselbank om ons te helpen. Het kaartje motiveert ons enorm om in deze moeilijke tijden door te gaan met ons werk. Dank u wel!


Voedselbank Lelystad maakt online doneren via iDEAL mogelijk

Om wekelijks ruim 300 gezinnen van voedsel te voorzien, maken we kosten. Dat zijn kosten voor bijvoorbeeld transport, huisvesting en energiekosten. Want het voedsel ontvangen we gratis en wij werken uitsluitend met vrijwilligers. Wij kunnen ons werk niet doen zonder de steun van vele bedrijven, scholen en particulieren. Je steun is dan ook meer dan welkom!

Voorheen kon je ons financieel steunen door handmatig een overboeking te doen naar één van onze rekeningnummers, vanaf vandaag komt daar de optie om online te doneren via iDEAL bij. Door deze optie is het gemakkelijker om ons te steunen.

Met iDEAL kan je vertrouwd, veilig en gemakkelijk online doneren. Je betaalt via de mobiel bankieren app of de internetbankieromgeving van je eigen bank. iDEAL is een directe online overboeking van jouw bankrekening naar de bankrekening van Voedselbank Lelystad.

Wil je ons direct steunen? Ga naar: https://www.voedselbanklelystad.nl/doneer/, alvast bedankt namens onze klanten!


Voedselbank moet flink improviseren

Voedselbank Lelystad moet flink improviseren om de effecten van de coronacrisis het hoofd te bieden. Zo laat de voedselbank sinds deze week klanten niet langer zelf winkelen, maar worden de pakketten vooraf ingepakt en klaargezet. Ook de onregelmatige voedselvoorziening en de toenemende uitval bij de vaste vrijwilligers vraagt de nodige improvisatie.

Sinds afgelopen januari was er bij de voedselbank juist een systeem ingevoerd waarbij klanten zelf hun pakketten konden samenstellen. "Dat was met de nieuwe maatregelen van de overheid niet langer verantwoord", zegt voorzitter Jos Visser. Daarom worden klanten sinds deze week met een nummertjessysteem langs de balie geleid, om daar hun van te voren ingepakte pakketten op te halen.

Ook de toenemende uitval bij de vaste vrijwilligersgroep zorgt voor een uitdaging. Dat is geen verrassing, volgens Jos Visser: "Een deel van onze vrijwilligers is ziek of geeft gezien hun leeftijd de voorkeur aan thuisblijven". Gelukkig krijgt de voedselbank hulp van vrijwilligersverenigingen IDO (Interkerkelijk Diaconaal Overleg) en Welzijn om die lege plekken op te vangen. Ook scholieren of anderen die plots meer vrije tijd hebben komen helpen. Voorlopig lijken er genoeg helpende handen te zijn.

De voedselbevoorrading is voorlopig nog ingewikkeld. Na de hamsterwoede die de supermarkten een week geleden trof, lijken de voorraden weer wat te stabiliseren, maar de rek is er uit. Daarom is de voedselbank ontzettend blij met de diverse inzamelingsacties die de afgelopen dagen zijn gehouden. En ook de ligging van de voedselbank geeft volgens Jos Visser wat ruimte. "We zitten middenin de polder, dus aan aardappelen en uien krijgen we hopelijk geen tekort".

Bron: Omroep Flevoland


Voedselbank Lelystad blijft open!

Actuele informatie vanuit Voedselbank Lelystad omtrent het Corona virus vind je op onze Corona pagina.

Als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus heeft het Corona-team van Voedselbank Lelystad in overleg met de Vereniging Voedselbanken Nederland de volgende afspraken gemaakt:
- De winkel van de voedselbank blijft op woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag geopend.
- Onze medewerkers zijn uitgebreid geïnstrueerd over de naleving van de door het RIVM opgestelde adviezen. Vooralsnog zijn er voldoende zeep en schoonmaakmiddelen.
- Als één van de voorzorgmaatregelen zal het bezoek aan de winkel meer gereguleerd worden, dat wil zeggen steeds in groepen van 3 klanten, terwijl de andere klanten even buiten moeten wachten.
- In de wachtkamer is het aantal stoelen verminderd.
- Regelmatig worden de winkelwagentjes schoon gemaakt.

Er is nauw overleg met de stichting IDO (Interkerkelijk Diaconaal Overleg) over de te nemen maatregelen. Zij staan momenteel paraat om extra medewerkers in te kunnen schakelen om enerzijds te helpen bij de ondersteuning van onze medewerkers en anderzijds hulp te bieden indien klanten niet meer in staat zijn om naar de winkel te komen.

Aanvragen voor assistentie kunnen worden gedaan bij onze klantenadministratie tel: 06 53509356

Vooralsnog is de levering van producten door onze leveranciers gewaarborgd. Sommige (gehamsterde) producten zoals brood, stagneren enigszins.

Om de ontwikkelingen rond het Coronavirus nauwlettend te volgen hebben wij de heer Jan Willem van der Hoek (bestuurslid), als Coördinator Corona-team aangesteld; hij is bereikbaar op tel: 06 30551662


Klanten erg tevreden met vernieuwde voedselbank

Klanten van Voedselbank Lelystad zijn erg tevreden dat ze nu zelf hun voedselpakket kunnen samenstellen. Dat blijkt uit een enquête die de voedselbank onder klanten hield.

Meer dan 95 procent van de ondervraagde klanten vindt het concept een verbetering. Voorheen bepaalde de voedselbank zelf wat er in het pakket ging. "Het zelf samenstellen was een ingrijpende verandering", vertelt voorzitter van de voedselbank Jos Visser. "Maar het is goed aangeslagen."

Wel verwachten klanten nog te vaak dat het aanbod van de voedselbank net zo uitgebreid is als in een supermarkt. "Als je een winkel-concept runt waarin mensen zelf dingen mogen uitzoeken, denken ze vaak ook aan het aanbod van een supermarkt", vertelt Visser. "Daar krijgen we dan soms vragen over, maar ze hebben er wel begrip voor als je het uitlegt dat een voedselbank een ander verhaal is dan een een gewone winkel."

Bron: Omroep Flevoland